Ost og refleksion

Mikkel lader en klassisk boldleg understøtte refleksion på studiedage. Med boldspillet “Ost” som ramme lader han sine studerende samskabe viden fra såvel praksisobservationer som forberedt faglitteratur. Det bliver aktivt, energifyldt og legende.

Hvad er intentionen?

De studerende skal opleve en givende og relevant vekselvirkning mellem aktiv leg og faglig vidensbearbejdning, således at de studerende både oplever at være i legestemning og får genereret og skabt fælles viden – samtidig. Og at de to samværsformer smelter fagligt sammen.

Didaktisk begrundelse

Ost!! Gammeldags boldleg møder erfaringsopsamling og faglig refleksion. Eller en måde hvorpå en legeklassiker danner aktiv ramme for de studerendes co-konstruktion af viden fra praksisobservationer og teoretisk forberedelse. Men husk – ingen leg for voksne uden refleksion.

Tilrettelæggelse

Varighed: Ca en dobbelt-lektion (20-30 minutter til legedelen og 20-30 minutter til refleksionsdelen)

De studerende har to ting med ind i ’Ost’-legen (Ost-legen vil blive beskrevet nedenfor):

  • Tematiserede praksis-observationer fra egen praktik
  • Teoretiske begreber knyttet an til de tematiserede praksis-observationer på baggrund af almindelig læse-forberedelse.

Man kan også nøjes med enten den ene eller den anden af de to forberedelsesformer. Introduktionen af ‘Ost’ giver adgang til to vigtige perspektiver for den studerende:

  • De studerende bliver introduceret til legen (mange kender den ikke)
  • De studerende får mulighed for at huske læringen fra undervisningen kropsligt og ikke kun kognitivt.

Hent legeinstruktioner i materialelisten nedenfor.

De studerendes oplevelse

Der spilles bold i firkanter. Holdet er delt op i mindre grupper. Der er grin og engagement i rummet. Når man kigger ud over undervisningslokalet, kan man se, at stole og borde er rykket til side. Nogle studerende slår bolde ned i gulvet og udbryder forskellige ord. Nogle studerende står i små cirkler og snakker. Atter andre er bøjet hen over et stykke papir, mens de koncentreret skriver noget ned i hånden. En underviser går rundt mellem de studerende og griner med og kommenterer og svarer på spørgsmål.

Men husk: GIV TID TIL REFLEKSION efterfølgende, hvor man giver plads og tid til ‘almindelig’ undervisningssamtale eller plenum.

Mine egne erfaringer

Denne Playful Learning aktivitet er udviklet i samarbejde med to forskellige PU-hold i deres anden praktik (6 mdr.) på en studiedag med ‘leg, æstetik og kulturelle udtryksformer’ som tema. Tre gode råd:

  • Vis legen sammen med 3 studerende. Overraskende mange kender ikke legen….
  • Lad de studerende selv tegne banen op på gulvet.
  • Giv rigtig god tid til at efterbearbejde legen og reflektere over det faglige – det fælles mindmap. I selve legens hede kan de studerende godt komme til at lege mere end – hvis overhovedet – at reflektere.

Mikkel Høgsbro

Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole

mh@kp.dk

Materialer, links og litteratur

Hent legeinstrukser og materialeliste her:

Litteraturliste

Denne var forberedelse til undervisningen:

  • Jørgensen, Hanne H. ’Det pædagogiske børnesyn, legen og det gode børneliv’. Kapitel 3. I Mortensen, Trine Holst og Næsby, Torben: Den styrkede pædagogiske læreplan, Dafolo, 2018.
  • Derudover kan man altid inddrage Roger Callois’s kapitel ‘Mennesket, leg og spil’ i Karoff, Helle Skovbjerg og Jessen, Carsten ‘Tekster om Leg’, Akademisk Forlag, 2014. Især klassifikationsskemaet på side er 143 er relevant.