Ordløse visitkort

Karen studerende udvikler deres professionsidentitet gennem ordløse visitkort. Visitkortene skaber et refleksionsrum, hvor de studerende kan dele deres fortællinger og udtrykke deres tanker og drømme om hvilken kommende pædagog eller lærer de ønsker at være.

Hvad er intentionen?

Intention er at stilladsere refleksionsproces, der understøtter de studerende i deres fortælling om dem selv og deres professionsidentitet. De eksperimenterende visitkort, som de studerende udarbejder, udvikler kreativ tænkning, æstetisk erfaring med materialitet og interaktion.

Didaktisk begrundelse

Visitkort-øvelsen er planlagt som en æstetisk læreproces, hvorigennem de studerende kan eksternalisere deres refleksioner via æstetiske formsprog og tilegne sig nye erkendelser om egen professionsidentitet. Eksternaliseringen af et mentalt arbejde får en ydre form i en håndgribelig dokumentation, der gør refleksion mere tilgængelig. Tavs viden om egen identitet forbundet med følelser og kompetencer synliggøres. De studerende kan med afsæt i visitkortene fortælle sig ind i en professionsforståelse og skabe en plads til sig selv i fremtiden. Kvaliteten af øvelsen afhænger af de studerendes nysgerrighed og følelsesmæssige engagement. Fokus er ikke på om visitkortet er æstetisk. Gennem observation af tegn på fx attitude, engagement og om fortællingerne indeholder professionsrettedebegreber kan øvelsen vurderes og evalueres.

Tilrettelæggelse

Individuel visitkort-øvelse

Inden igangsættelse vises en række enkle innovative billedeksempler som impuls. Fx vendekort, maske, papirfoldet flyver m.fl.

Del 1 SKAB et visitkort, der viser hvilken kommende pædagog/lærer du er

 • Fokus på fremtidig specialisering/målgruppe, personlige og faglige kompetencer
 • Brug de tilgængelige materialer
 • PC må bruges i opstarten af processen,
 • Produktet skal være ‘konkret’
 • Ingen tal eller bogstaver må inddrages
 • Tidsramme: 20 min.

 

Del 2 HØST– refleksionsproces og æstetisk analyse

Afslutningsvist skal de studerende:

 • Reflektere individuelt over processen
 • Udveksle både fortællinger om visitkort samt fællesrefleksioner over læringsudbytte på holdet (tidsramme afhænger af holdets størrelse).
 • Evt. 10 min. til dokumentation i de studerendes portfolioarbejde

De studerendes oplevelse

De studerende oplevede at den æstetiske bearbejdning åbnede op for fortælling af aspekter som de ikke først havde tænkt som en del af deres fortælling om sig selv som pædagoger, fx en papirflyver symboliserede at det at være pædagog var en konstant rejse (dvs. et proces-perspektiv).

Mine egne erfaringer

Øvelsen er afprøvet med pædagogstuderende i 3. praktik, hvor det tværprofessionelle samarbejde er i fokus. Prøven er en præsentationsportfolio, der skal indeholde produkt-typer. De studerende ser ofte først meningen med læreprocessen bagudrettet, hvilket kan skabe en del modstand i opstarten. De enkle rammer for øvelsen og det inspirerende materiale er derfor en vigtig drivkraft for legen og skabelsesprocessen. De meget personlige og professionelle fortællinger, skaber et intenst “fortælle- og refleksionsrum”. Feedback er derfor afgørende i bekræftelsen af den professionsidentitet eller fx drømmejob, der italesættes. Øvelsen kan tilpasses den aktuelle kontekst. Er det nye studerende der skal præsentere sig for hinanden eller det tværprofessionelle samarbejde, hvor studerende skal italesætte deres faglighed?

Karen Stine Egelund

Pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

bko@kp.dk

Materialer, links og litteratur

Materialeliste:
 • Papir evt. i flere farver, størrelser eller rester fx silkepapir,
 • Karton evt. i flere farver, størrelser eller rester,
 • Synåle og sytråd,
 • Klipsemaskiner og klips
 • Sakse
 • Hobbyknive og skæreunderlag
 • Limstifter eller limpistoler
 • Blyanter og viskelæder
 • Evt. tuscher
 • Visitkort-øvelsen kunne også udføres kun med Lego, hvor de studerende må vælge 7-10 klodser.
Se eksempler på de studerendes visitkort:
Litteraturhenvisninger:

Austring og Sørensen (2006): Æstetik og læring. Hans Reizels Forlag.

Bruner, J. (2003): Uddannelseskulturen. København: Hans Reitzels Forlag

Begrebet æstetisk analyse:

Chemi, Tatiana (2006) Paolo Knill and the Ekspressive Arts approach. I: Chemi, Tatiana (2006) Artbased Approaches: A Practical Handbook to Creativity at Work. Fokus Forlag