Mimefanger

Bolette har kombineret en mime- og fangeleg for at styrke de studerendes teori- og begrebsforståelse. Mimefanger støtter de studerende i at reflektere over og huske komplekse begreber gennem kropslig forankring og kan varieres efter fag/modul.

Hvad er intentionen?

Legen er en omtænkning af den klassiske fangeleg ”Her kommer vi”. Den er tænkt som et supplement i et undervisningsforløb, hvor der gennem andre eksperimenterende tiltag arbejdes i dybden med de teorier og begreber, der også anvendes i denne leg. Det er en kropsligt forankret refleksionsproces, der skal bidrage til, at teorier, begreber og modeller bliver konkrete og nærværende for de studerende. Kort sagt – det støtter de studerende i at huske fagbegreber. De studerende skal diskutere hvilke begreber eller teorier, de ønsker at formidle. Dernæst skal de eksperimentere med, hvordan de formidler indholdet, og slutligt associere fagligt på andres kropslige udtryk. I øvelsen kræves der, at de studerende deltager aktivt i fællesskabet om at søge mening i teorierne, og at de eksperimenterer med kropsligt at formidle deres læring, så den bliver forstået af andre. Alt sammen elementer der er sammenlignelige med en god legeoplevelse.

Didaktisk begrundelse

For en teori skal blive husket, må den give mening for den studerende. Skabelse af mening sker ifølge Bruner i samspil med den sociale kontekst. Mime-legen er derfor planlagt som en kollektiv æstetisk læreproces, hvorigennem de studerende kan udveksle teoretiske forståelser og refleksioner via et æstetisk formsprog. Gennem en eksternalisering af den enkeltes fortolkning af teorier og begreber får refleksionen et fysisk udtryk, som andre kan forholde sig til. Abstrakte begreber og teorier bliver i øvelsen visuelt tilgængelig for de studerende og kropsligt forankrede.

Tilrettelæggelse

Tidsramme: ca. 30 minutter

Instruktioner:

 • Deltagerne stiller op i to rækker i hver sin ende af rummet.  
 • Den ene række (A) bevæger sig mod den anden (B), mens de (A) siger ”Her kommer vi…. Her kommer vi…. Her kommer”.  
 • Når denne række (A) står ca 1,5-2 meter fra den stillestående række, (B) mimer de (A)en på forhånd aftalt teori eller begreb fra undervisningen. 
 • Når den stillestående række (B) gætter den rigtige teori/begreb, gælder det for holdet, der mimede (A), om at komme så hurtigt som muligt hjem til deres ende af rummet, inden hold (B) når at fange nogen.  
 • Bliver man fanget overgår man til modstanderens hold. 

 

Variationer:  

 • Underviser kan på forhånd noterer begreber og teorier på små sedler, som de studerende trækker og fremfører.  
 • Ved pladsmangel, kan man undlade fange-delen og lade en deltager fra hold A overgå til hold B for hvert forkert gæt. 
 • Ved pladsmangel kan legen gennemføres under åben himmel. 

Forløbet afrundes med fremvisning og oprydning.

Bolette Kvist Hedegaard-Degn

Pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

bokv@pha.dk

De studerendes oplevelse

De studerende var meget entusiastiske omkring øvelsen. Legen skabte gode rammer for, at de studerende afsøgte alle kroge af undervisningen for at finde begreber og teorier, der ville være svære for de andre at gætte, og dermed fik de selv vendt indholdet nogle ekstra gange.

Mine egne erfaringer

Øvelsen er afprøvet med pædagogstuderende i kommunikationsundervisningen på modulet “Pædagogen som myndighedsperson“.  Prøven er en 6 timers skriftlig eksamen, hvor brug af hjælpemidler dog er tilladt. Eksamensformen stiller krav til de studerendes hukommelse og overblik over de præsenterede teorier. Konkurrence-elementet og fangelegsdelen virkede som en motivator for de studerendes valg af teorier. De ønskede at gøre det svært for hinanden, hvilket tvang holdene til at håndtere de teorier og modeller, de umiddelbart selv havde svært ved at forstå.  

To gode råd:

 • Giv gerne de studerende god tid til at udtænke hvilke teorier de vil formidle og til at diskutere/eksperimentere med formidlingsdelen af legen. Det er her det store læringspotentiale findes.  
 • Hvis man står med studerende, der ikke bryder sig om at indgå i mime-delen, eller ikke kan løbe, kan de stadigvæk godt være med i de første dele af øvelsen.   

“Nu kan jeg faktisk huske, hvad det var jeg læste.”

Citat, studerende

Materialer, links og litteratur

Litteraturhenvisninger:
 • Bruner, J. (2003): Uddannelseskulturen. København, Hans Reitzels Forlagstetiske læreprocesser
 • Austring og Sørensen (2006): Æstetik og læring. Hans Reizels Forlag.