Leg med materiale for undervisningens opbygning – et inklusionsblik

Jakobs studerende bryder en undervisningslektion ned i enkeltelementer og bygger en ny op ved at tegne, forme, udvikle og samle elementerne til en ny helhed. Der er fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering i matematik.

Hvad er intentionen?

Formålet er, at lærerstuderende gennem handling med konkret materiale tilegner sig en udvidet erkendelse af, hvilke “elementer/dimensioner” en undervisningslektion kan bestå af, så undervisningen rummer mere mundtlighed, mindre skriftlighed og praktiske aktiviteter (Tetler 2015). Den legende tilgang til læring består af, at de studerende eksperimenterer og afprøver deres ideer og herefter formgiver lektionsopbygningen

Tilrettelæggelse

Tidsramme

2,5 lektion (modulet specialpædagogik). 1 lektion til præsentation af den udvalgte viden/teori. 60 minutter til selve introduktion til arbejdet og herefter gennemførsel.

Det didaktiske design tager afsæt i UVD-modellen (Tetler 2015).

Indledningsfasen

 1. De studerende har læst kapitel 1 og 2 og har herved en viden om inklusion- og undervisningsdifferentiering.
 2. De studerende præsenteres for Arne Mogensens ph.d. om lektionsfaser i matematik.
 3. Handling 1: Tegn en model der viser, hvilke elementer/dimensioner en undervisningslektion kan bestå af, så undervisningen rummer mere mundtlighed, mindre skriftlighed og praktiske aktiviteter – individuelt udformet!
 4. Underviser kommer med et bud på tavlen inspireret af Arne Mogensen.

Arbejdsdimension

 1. De studerende får besked på at medbringe konkret materiale, så de kan “bygge/formgive noget”.
 2. Handling 2: De studerende skal se på deres modeller fra Handling 1 og nu lege med at konstruere en model/figur, der viser, hvilke elementer en undervisning kan bestå af. Hermed skal de overskride deres Handling 1. Gruppearbejde.
 3. De studerende tager billeder og filmer deres proces med at udvikle, de elementer undervisningen består af.

Afslutning

De studerende viser og forklarer på video, hvad de har fået ud af handlingen og hvordan de kan tænke opbygning af en undervisningslektion der er anderledes

Jakob Fenger

Læreruddannelsen, UCN

jlf@ucn.dk

De studerendes oplevelse

De studerende gav udtryk for, at de gennem handlingen fik mere blik for, at undervisningen kan tænkes mere dynamisk.

Oplevelse fra en gruppe: “Efter oplægget fra Jakob mødte vi meget frustration. Øjeblikket, hvor opgaven gav mening og modellen så sin første streg, var, da vi alle fire forholdt os kritisk til opgaven, da vi alle mente, at struktur er vigtigt i undervisningen og kronologi nogle gange er vigtigt. Under diskussionen med Jakob sad Katrine med en tusch og det var under denne diskussion, at Katrine tog ordene til sig og tegnede modellen. Sådan blev modellen skabt.”

Mine egne erfaringer

Udfordringer

 • Nogle grupper havde brug for mere detaljeret vejledningsanvisninger og så i starten mere handlingen som en “opgave”. Et gruppemedlem sagde: “Kan du ikke bare sige, hvad det er vi skal gøre for, at opgaven er løst rigtigt”.
 • For enkelte grupper var det svært at starte processen med at forestille sig, at undervisningen er opbygget på forskellige måder end det konventionelle.
 • Der er forskel i graden af ”dybdelæring” hos de studerende. Forskel i, hvor meget de har tænkt nyt og graden af deres forholden sig teoretisk og refleksivt. Skelnen mellem generel aktivitet vs. læringsaktivitet

Styrker

 • Det udvalgte teoretiske grundlag gav en god ballast i forhold til at kunne holde fokus på centrale didaktiske kriterier for deres undervisningslektion.
 • Det konkrete materiale var en hjælp til at tænke ”noget” anderledes.
 • De var optaget og engageret i arbejdet og i at udveksle nye ideer til undervisning.

Materialer, links og litteratur