Leg med kroppen

Mary Anne faciliterer innovationsværksted, hvor de studerende bygger prototyper og udvikler løsninger på konkrete praksisudfordringer. Som afslutning inviteres undervisere, medstuderende og praksis til at give feedback.

Hvad er intentionen?

Som opsamling på vores tværprofessionelle forløb leger de studerende med forskellige måder at bearbejde svære praksisudfordringer på. Det betyder, at praksis byder ind med relevante udfordringer, som de efterspørger løsningsforslag på. Disse løsningsforslag præsenteres efter karrusel-metoden og bedømmes efter fastlagte konkurrenceprincipper.

Tilrettelæggelse

De studerende samarbejder med praksis, hvor de bliver præsenteret for en udfordring. Strukturen er i store træk som følger: 

  1. Præsentation af udfordring
  2. Innovationsværksted over nogle dage med materialer, hvor ideer bygges, udfoldes og præsenteres ved pitch. Her leger de studerende med forskellige scenarier og udfolder disse, hvor de filmer, skaber, spiller roller osvVidereudvikling af prototyper med indspark fra praksis. Her leger de studerende med materialer, prototyper og udspiller praksisscenarier.  
  3. Forberedelse i ca. en uge derefter, hvor den endelige prototype bygges/udvikles. Disse kan være apps, artefakter og produkter, men de behøver ikke at være færdigudviklet. Det leger vi blot, at de er. Et forudsætningskrav er, at de skal have kroppen i spil i deres præsentation. De må gerne optage dette eller tage billeder. 
  4. Præsentation med bedømmelse af undervisere, medstuderende og praksis. Her bliver det bedste samarbejde bedømt, den bedste præsentation og det bedste produkt belønnet.

Mary Anne Kristensen

Pædagoguddannelsen, UCN

mkn@ucn.dk

De studerendes oplevelse

De studerende er ret begejstrede for processen, og de elementer vi tager med i undervisningen.

Mine egne erfaringer

Mine erfaringer fra de to forløb jeg har prøvet af er, at de studerende er enormt motiverede ift. at arbejde med reelle praksisudfordringer, men en anelse tilbageholdne, når det kommer til, at vi skal spille scenarierne eller lege med materialerne. Det kan ligeledes være lidt vanskeligt at gå fra, at vi leger, til at vi præsenterer holdbare ideer for praksis. Men når det går op for de studerende, at det ikke ”kun” er noget vi forestiller os eller leger, så bliver de dybt engagerede og bliver på campus selvom de egentlig har fri og opsøger mere vejledning, end jeg ”normalt” oplever. 

Jeg var ikke sikker på, om det var noget, I mente, eller vi bare legede. Men da vi fik opgaver fra praksis og skulle præsentere det for andre så det blev bare mere virkeligt og spændende. 

Citat, studerende

Materialer, links og litteratur

Materialer anvendes såsom, pap, LEGO, billede kort, figurer, kasser, blomster mobiler, robotter, iPads mm. Jeg medbringer rekvisitter, men de studerende bliver også selv opfordret til at medbringe forskellige materialer.