Huleværksted

Mathilde har udarbejdet et forløb, hvor de studerende arbejder med identitet og fællesskab. De studerende skal bygge huler, arbejde med dagens hemmelige spørgsmål og får mulighed for at arbejde med og erfare processer i menneskelige fællesskaber.

Hvad er intentionen?

Huleværksted er et workshopforløb, hvor de studerende arbejder med grundlæggende begreber som identitet og fællesskab i praksis. Det legende element består i at bygge huler og løse dagens “hemmelige” opgave. Forløbet forudsætter ikke, at de studerende har arbejdet med teoretiske perspektiver, før de arbejder med dem i praksis. Man kan altså både gå deduktivt og induktiv til værks i arbejdet med modulets begreber. Aktiviteten er designet til foregå på modulet: Identitet og fællesskab, skole/fritidsspecialiseringen, pædagoguddannelsen.

Didaktisk begrundelse

Formålet med forløbet er at give de studerende lejlighed til at arbejde med og erfare processer i menneskelige fællesskaber. På modulet arbejder de med at tilegne sig viden om børn og unges fællesskaber og identitetsudvikling og de processer og dynamikker, der kendetegner menneskers fællesskaber. Der arbejdes med dele af følgende læringsmål: Du har grundlæggende teoretisk, empirisk og praksis-baseret viden om og handlingskompetencer i forhold til: 6-18-åriges læring og udvikling, pædagogiske aktiviteter, faglige og sociale fællesskaber, trivsel og inklusion.” Huleværkstedet lægger op til den empiriske og praksisbaserede del af læringsmålet. De studerende arbejder altså med den teoretiske del i modulets andre uger.

Tilrettelæggelse

Underviserens rolle: facilitator, der udfordrer og støtter de studerendes deltagelse og oplevelse af flow.

Ramme: Fem dage fra 9-14.

Første dag deler de studeende sig i grupper, og materiale fragtes til et egnet område udendørs. Grupperne skal afgøre, hvordan byggematerialet skal deles. Derefter går hulebyggeriet i gang. Der stilles en “hemmelig” opgave til hver dag:

 • Opgave 1: Hvem er vi? Skab noget, der viser gruppens og hulens identitet.
 • Opgave 2: Gaven. Besøg en anden hule og byg noget, I kan se de har brug for.
 • Opgave 3: Kommunikation. Byg kommunikationsværktøjer, så alle huler kan kommunikerer med hinanden.
 • Opgave 4: Kilroy was here. Skab et stykke landart i nærheden af jeres hule.
 • Opgave 5: Os og jer. Find på en form for, hvordan I byder andre velkomne i jeres fællesskab.

Forløbet afrundes med fremvisning og oprydning.

Mathilde Knage

Pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

makn@pha.dk

De studerendes oplevelse

Det var en kæmpe succes. De studerende blev ofte til langt ud på eftermiddagen og tog opgaven dybt seriøst. De var vilde med dagsopgaverne. Især “Gaven” var populær og gav anledning til refleksion. De oplevede flow og fordybelse og kunne genkende mange af modulets teoretiske pointer i praksis.

Mine egne erfaringer

En række gode råd:

 • Det tager tid at skaffe nok byggematerialer.
 • Køb værktøj, så der er nok til alle grupper. Husk at undervise i sikkerhed og brug af værktøj. Giv retningslinjer i forhold til, hvad de må og ikke må. Fælde træer/bygge i højt/grave huller/medtage maskiner/overnatte.
 • Overvej om de studerende eller underviser gruppedanner.
 • Det er godt med et fælles samlingssted. Vi brugte vores bålhytte.
 • De studerende ville gerne have, at dagsopgaverne var udfordringer, man kunne vinde, og som gav fordele til dagen efter. Det arbejdede vi med at udvikle.
 • Lav for guds skyld aftaler med facility management/pedel mv.
 • Husk plaster.

“Det var legende. Vi var udenfor, og det var meget frit… som i fri leg. Vi kunne gøre som vi ville, og der var ingen regler. Vi arbejdede ud fra vores egne ideer og på den måde var det legende. Vi glemte at holde pause og holde fri.

Citat, studerende

Materialer, links og litteratur

 • Skaf genbrugs- og byggemateriale samt materiale fra naturen til at bygge hulerne med.
 • Padlet for ugen inklusiv primær og sekundær litteratur samt inspiration her.
 • Se flere billeder fra ugen her.