HOOKS – legen starter nu

Inden undervisningen sender Maiken ”Hooks” til de studerende som supplement til faglige artikler eller andet skriftligt materiale. Et hook er en legende impuls med medfølgende instruktion, som skaber lyst til at udvikle og bevare et legende mindset allerede inden undervisningen går i gang.

Hvad er intentionen?

Tænk hvis de studerendes nysgerrighed allerede var etableret forud for en reel undervisning og i mødet de studerende imellem? At legen startede nu og var til stede hele tiden trods tid, lokalitet og didaktisk rammesætning. At legen blev fri og gjort til en invitation fyldt med overraskelser og lyst til aktiv og engageret deltagelse. Det er netop dén didaktiske intention med dette design. En intention om at sætte legen fri til at være alle vegne ved at bruge legende impulser (Hooks) til at skabe spænding og lyst til at at udvikle og bevare et legende mindset.

Didaktisk begrundelse

Med “Hooks” skabes referencer til en æstetisk og kreativ læringsforståelse hvor det at skabe impulser, der fremmer de studerendes engagement og nysgerrighed, anses udbytterigt for udvikling af læring og kreativitet (Burgess, 2013; Ross, 1978). Hooks kan i dette design forstås som en impuls, der sendes ud til de studerende og/eller de studerende imellem for at skabe undring, forstyrrelser, spænding mv. hos modtageren. Således fordres en tilrettelæggelse, der bevæger sig ud over det reelle undervisning og arbejder med at skabe hverdagsmagi, der sætter de studerendes mindset på nye prøvelser og stimulerer fantasien, hvorfor intentionen ses direkte integreret i skabelsen af impulser.

Tilrettelæggelse

Tilrettelæggelsen består hovedsageligt i at introducere og opfordre til arbejdet med “Hooks” samt selv at benytte disse aktivt i det daglige virke som underviser. For at kunne mestre dette, er det vigtigt, at man som underviser selv kan tænke ud af boksen og skabe impulser, der stimulerer legen, så de studerende har noget at spejle sig i. Det kan være en film, et brev, et billede mv., som skaber en ny måde at tilgå læringsrummet på forud for det fysiske møde. Når de studerende først har oplevet disse impulser, vil de selv kunne begynde at sende “Hooks” videre til hinanden som eksempelvis en invitation til en bestemt aktivitet, en undring, et møde mv. Impulsen i sig selv kræver blot fantasi og evnen til at arbejde med forskellige teknologier og medier, som kan deles i det uformelle læringsmiljø.

Maiken Lykke Pedersen

Pædagoguddannelsen, UCN

mlp@ucn.dk

De studerendes oplevelse

De studerende giver udtryk for, at det både er en smule grænseoverskridende, men ligeledes forfriskende at modtage impulser forud for en undervisningsgang fremfor eks. litteratur og en besked om, hvad de skal. De fleste udtaler, at impulserne sætter dem i gang med at tænke over, hvad der mon skal ske og hvad de mon skal lave på den første dag, hvilket skærper deres nysgerrighed. Jeg opsamler generelt, at dét at benytte Hooks er gavnligt for at bryde med de studerendes vante rutiner og medskabende til, at de undres og forstyrres.

Mine egne erfaringer

Jeg har anvendt pågældende design over flere gange ved forskellige undervisningsforløb på Pædagoguddannelsen i Aalborg forud opstarten på de forskellige forløb. Herefter har de studerende anvendt selve den æstetiske formidlingsform aktivt i egne opgaver og/eller præsentationer. Hertil vil jeg råde til, at man som underviser tør fortsætte arbejdet med legende impulser, trods de studerende reagerer på det uvante. Det kræver tid for de studerende at bearbejde, når man skaber ny en måde at invitere til deltagelse på. Hertil vil det være en god idé at forklare de studerende impulsernes potentialer, og hvorfor det er vigtigt, at de går med i denne leg

“Jeg syntes det var vildt befriende at møde noget nyt, der gjorde, at jeg glædede mig til at starte op på det nye forløb”.

Citat, studerende

Materialer, links og litteratur

Inspiration kan hentes i metoden “Hooks” formidlet i bogen “Teach like a pirate” (2013) af Dave Burgess. En didaktisk tilgang der bl.a. retter fokus på de studerendes motivation og lyst til aktiv deltagelse og muliggør brugen af legende impulser, der øger fantasien og spændingen (legens optakt). Et supplement hertil kan ses via filmen her:

Yderlig kan der opfordres til at at læse og arbejde med impulser, sansning, håndværk og leg via Malcolm Ross model over den kreative proces, som formidles i bogen The creative arts” (1978). Og kort kan læses om her.