History Rebuilt and Retold

Lars inddrager gamification i historieundervisningen i forbindelse med et internationalt projekt. Her anvendes Minecraft Education anvendes både som teknologi og motivationsfaktor, når de studerende skal rekonstruere et jernaldermiljø og genfortælle historien.

Hvad er intentionen?

Den didaktiske intention med History Rebuilt and Retold er at bruge studerendes egne genopbygninger af jernaldermiljøer i Minecraft Education ud fra autentiske ærkæologi-rapporter til at motivere til genfortællinger af egen-udvalgte forhold omhandlende den genopbyggede jernalderby. Playful Learning gennemsyrer History Rebuilt and Retold, da befinder os i uprøvet land og derfor må arbejde eksperimenterende. Vores hypotese tager afsæt i Celesin Freinets teori om, at studerende vil blive motiveret når:

  • De arbejder med virkelige forhold.
  • Selv kan vælge undersøgelsesspørgsmål.
  • Skal løse/belyse forhold i samfundet.

 

Modulet bliver tværfagligt, da de studererende skal inddrage de undervisningsfag, som er nødvendige for deres genfortælling og belysning af historien/kulturen i jernalderen, som er afsættet for vores iteration nummer to.

Didaktisk begrundelse

Inddragelsen af IT (her Minecraft Education Edition) bør ske, så teknologien løfter undervisningen. Her bliver teknologien central som ”gnist” (Peter Holmboe og Roland Hachmann; Flipped Learning), idet genopbygningen vil skabe lyst til at undersøge de vilkår, som forfædrene i jernalderen levede under. Rekonstruktionen giver rum for mange forskellige genfortællinger afhængigt af den studerendes interesser. Genfortællingen skal ske i forskellige elektroniske værktøjer i SkoleTube, hvorved de studerende lærer at genfortælle historie, kultur, matematik og religion via forskellige modaliteter. Forløbet understøtter alle fags mål på læreruddannelsen om, at IT skal inddrages i undervisningen.

Tilrettelæggelse

Dette didaktiske design er første iteration i undervisningsmodulet: History Rebuilt and Retold. Den anden iteration af modulet skal løbe af stablen i foråret 2020 med Erasmus-studerende og danske studerende. Ultimo 2019 udvikles et virtuelle PlayLab, som skal skabes i Minecraft Education Edition. 

  • De studerende opdeles i grupper af tre, hvor der skal indgå en dansker. Danskeren skal oversætte arkæologi-rapporten til de internationale studerende.
  • Holdet skal enes om, hvem der bygger de forskellige huse i byen (Demokrati i undervisningen), og hvordan de samarbejder i Minecraft Universet.
  • De forskellige grupper skal kortlægge deres styrker indenfor fagligheder og IT, og derfra påbegynde såvel studier som arbejde i Minecraft. Eksempelvis bliver matematik helt centralt, idet målestoksforholdene fra udgravningen skal overholdes i det digitale univers.

Mine egne erfaringer

Jeg har selv lige lært at bygge i Minecraft (se billede senere), så i denne del er jeg en novice. Pædagogikken bygger på såvel Playful Learning som i særdeleshed Freinets pædagogik, hvor jeg har stor erfaring. Modulet kører i foråret 2020. Med afsæt i disse erfaringer videreudvikles modulet til at køre halvårligt og i alle vores læreruddannelsesformer; analog klasseundervisning, Blended Learning og vores fuldt digitale læreruddannelse.

Lars Holbæk Pedersen

Læreruddannelsen, UC Syd

lahp@ucsyd.dk

Materialer, links og litteratur

Minecraft Education

Se billede fra Minecraft Education her: