Finurlige figurer – æstetiske udtryk

Birgittes studerende arbejder med æstetiske udtryk og materialer. De studerende besøger kultur- og daginstitutioner, hvor de sammen med børnene arbejder med forskellige æstetiske udtryksformer og designer finurlige figurer.

Hvad var intentionen?

Intentionen med det didaktiske design er, at de studerende gennem et 4-ugers projekt arbejder med æstetiske udtryk og efterfølgende målretter en aktivitet til dagtilbudsområdet. Hver studerende skal udarbejde en række finurlige figurer ud fra overvejelser over karakter. Der arbejdes med at tegne øjne med tusch, som skal udtrykke den karakter og stemning figuren er i. Figurerne afprøves med forskellige anvendelsesmuligheder som; fortællinger, interaktion i form at elementerne fra bordteater, stop motion film, BookCreator. En legende tilgang fremkommer hos de studerende inspireret af den impuls, de får fra underviseren til at udvikle kreativitet og igennem tilegnelsen af formsproglige kompetencer. Følgende er i spil: fantasi, media, sanser og håndværk som dette omkranses af leg. Materialer er valgt på baggrund af de mange muligheder, der er i dem. Udover at der kan arbejdes med finurlige figurer, kan der arbejdes videre med alle materialerne med andre emner. Hvert materiale indeholder en faglighed.

Didaktisk begrundelse

Intentionen er, at de studerende igennem deres eget skabende arbejde får erfaringer med materialer og udtryk. Intentionen er at skabe rammer for, at de studerende igennem deres arbejde og erfaringer med materialer får en faglighed, som de kan udvikle i flere retninger – der er ikke nogle løsninger på, hvordan det skal se ud. Rammen giver mulighed for at arbejde undersøgende med udtryk og materialer. Denne intention skal ruste dem til at igangsætte og inspirere deres målgruppe til at arbejde med æstetiske udtryk.

Tilrettelæggelse

Det beskrevne er en del i et længerevarende projekt (4 uger), hvor de studerende både besøger en kulturinstitution og  daginstitutioner. Her står de studerende for 2 timers aktivitet hver gang. Der arbejdes ud fra et overordnet emne der hedder “Er du med til at …” efterfulgt af de forskellige udvalgte æstetiske udtryk. I forløbet har flere forskellige de materialer og udtryksformer været i spil. Emnerne har været:

 • Tegne med kridt og vand – teknik: konturtegning og flademaleri
 • Male – inspireret af et kunstværk – teknik: flademaleri.
 • Fremstille sider til en bog – teknik: frottage
 • Fremstille finurlige figurer – teknik: tegning af øjne og konstruktion

De studerendes oplevelse

Flere studerende har efterfølgende udtrykt, at deres egne erfaringer med at arbejde med materialerne gjorde, at de kunne tilpasse aktiviteten til børnene på baggrund af deres kendskab til materialernes muligheder. Da de studerende var ude og lave aktiviteter med børnene, gik tiden utrolig hurtigt. Mange af dem fik filmet skuespil og historier, som de digtede sammen med børnene på baggrund af sange eller kendte eventyr.

Birgitte Lund Jensen

Pædagoguddannelsen, UC Syd

blje@ucsyd.dk

Mine egne erfaringer

Uddannelseskonteksten er pædagoguddannelsen, grundfagligheden – Pædagogiske miljøer og aktiviteter, med udgangspunkt i vidensmålet: musisk-æstetisk virksomhed og pædagogiske aktiviteter knyttet hertil. Det er min erfaring, at der er stor værdi i at flytte undervisningen til rammer, der understreger, det der arbejdets med. De finurlige figurer blev lavet på en naturlegeplads. Efterfølgende har de studerende sammen med børn fremstillet finurlige figurer på legepladser og i skov. Ingen valgte at lave aktiviteten indenfor, og jeg vurderer, at deres egen erfaring med at arbejde udenfor har været afgørende for deres valg. Det understreger for mig vigtigheden i at være rollemodel for de studerende

Vigtige do’s and don’ts på baggrund af mine erfaringer:
 • Det er vigtigt at inspirere de studerende til at udarbejde en karakter på baggrund af mange egenskaber. Eksempelvis: navn, alder, egenskaber, humør, livret, yndlingsfarve, husdyr osv.
 • Det er vigtigt ikke at lade materialevalget være frit.

Materialer, links og litteratur

Materialer til finurlige figurer:
 • Indsamlede pinde og grene
 • Tusch
 • Karteflor
 • Vindseltråd
 • Snor og garn
 • Lim
 • Grensakse, sakse og tænger
 • iPad

 

Litteraturliste
 • Æstetik med afsæt i Malcolm Ross: Austring, B, D & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring. Hans Reitzels Forlag.
 • Playful Learning: Resnick, M. (2019) Kreativ tænkning. Klim.
 • Om øjne: https://www.oistein.com/