Faglige highlights

Ikke noget med teksttunge PowerPoints her! Maja lader de studerende stå for at starte hver undervisningsgang med at omsætte faglige highlights fra sidste gang til en relevant legende øvelse eller aktivitet, som skaber nye hukommelsesspor.

Hvad er intentionen?

Formålet med Faglige highlights er, at få de studerende til at opsamle og præsentere relevante fagbegreber fra den foregående undervisningsgang som omsættes til en øvelse med et legende element, som hele holdet afprøver.

Tilrettelæggelse

To eller tre studerende er ansvarlige for at præsentere faglige highlights fra den foregående undervisningsgang ud fra følgende kriterier:

  • Det faglige indhold skal omsættes til en øvelse med et legende element, de andre på holdet kan afprøve.
  • De må gerne inddrage billedemateriale, artefakter eller andre læremidler, men ingen teksttunge slides.
  • 2-3 studerende er ansvarlige for faglige highlights per gang.
  • Oplægget/ afprøvningen må max vare 15 minutter inkl afprøvning..

Maja Laybourn

Læreruddannelsen, KP

mlay@kp.dk

De studerendes oplevelse

De studerende, som præsenterer faglige highlights, er begejstrede for at arbejde didaktisk med det faglige indhold og udvikle og afprøve øvelser på deres medstuderende. De øvrige studerende er glade for en opsamling i ny form.

Mine egne erfaringer

Faglige highlights binder indholdet fra de forskellige undervisningsgange sammen og styrker de studerendes didaktiske kompetencer i forhold til at kunne omsætte komplekst indhold til små, overskuelige øvelser. Det er min erfaring, at de studerende har brug for en vis faglig ballast for at kunne identificere det væsentligste indhold i en undervisningsgang og kunne omsætte det til øvelser, hvorfor jeg kun har afprøvet faglige highlights på mine modul 2 og 3 studerende (3. og 4. år).

Materialer, links og litteratur

Se billeder her: