Evalueringsmaskinen

Lenettes internationale 1. årsstuderende samler op et modul ved at konstruere og bygge anvendt teori og begreber i forskellige materialer. Tilsammen udtrykker konstruktionerne et begrebslandskab af nye erkendelser.

Hvad er intentionen?

Formålet med øvelsen er at evaluere de studerendes forståelse af de teoretiske perspektiver, som indgår i modulet “Pupil’s learning and development” på læreruddannelsen. De studerende får et overblik over forskellige teoretiske perspektiver og deres anvendelsesmuligheder samt blik for teoretiske sammenhænge, som de taler om undervejs i processen. De studerende kan anvende teoretisk viden i konkret praksissituationer, således de bliver i stand til at vurdere og justere egen praksis -situeret professionalisme (Sørensen Hedegaard, Lotte 2014).

Didaktisk begrundelse

Evalueringsøvelsen er planlagt som en læreproces, hvorved de studerende kan genkalde begreber og teorier fra modulet “Pupil’s learning and development” ved at konstruere artefakter og produkter af forskellige materialer. Gennem arbejdet med materialerne vil de skabe modeller, som giver klarhed over deres fælles eksisterende viden inden for det pædagogiske- og psykologiske landskab. Gennem dialog og spørgsmål til hinanden viser de studerende, at de har et overblik over de forskellige begreber og teoretiske perspektiver. Man kan udvide designet ved eksempelvis at lade de studerende bygge forskellige modeller af de samme begreber, og dernæst dele og reflektere over hinandens modeller. I grupper eller individuelt bygger de en ny model af begrebet. Denne udvidelse af designet kan bidrage til en mere dybdegående erfaringsdannelse med begreberne.

Tilrettelæggelse

Tidsramme: 2-3 lektioner på øvelsen, da de studerende skal have tid til både at arbejde med de teoretiske nedslag, bygge/skabe en model og præsentation.

De studerende arbejder i grupper af 4 personer.

Del 1: De studerende tildeles PowerPoints som opsummerer de forskellige teoretiske perspektiver de har arbejdet med på modulet. Underviseren udarbejder disse PowerPoints.

Del 2: Med udgangspunkt i disse power points skal de studerende konstruere/skabe en artefakt/produkt som viser deres forståelse af anvendte begreber og teoretiske perspektiver

Del 3: Artefakterne præsenteres og deles med holdet i plenum. der reflekteres over øvelsen:

 • How does the created artifact/product show your way to knowledge of the different concepts/approaches?
 • What is the relationship between playing and making?
 • Is there an advantage of having objects as part of the imaginative play that you are doing?
 • What supports are you receiving that help you learn in your making?

Forløbet afrundes med fremvisning og oprydning.

Lenette Jegsen

Læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

lenj@pha.dk

De studerendes oplevelse

De studerende oplevede, at der var stort engagement og glæde på holdet. De fik også adgang til flere og mere nuanceret forståelser af begreberne og teorierne.

Mine egne erfaringer

Øvelsen er afprøvet med 1. års internationale lærerstuderende på modulet “Pupil’s learning and development”. Det kan forekomme tidskrævende at samle de teoretiske pointer og begreber fra modulets undervisning. Derfor er det en god ide at gøre det undervejs i løbet af modulet. Det er vigtigt, sammen med de studerende, at reflektere over, hvad øvelsen kan, og hvordan de kan anvende og relatere den til egen praksis.

“Doing this process and putting them all together, I can finally see how they are linked together, and how I can use them in teaching situations, and also I need to be able to change the mindset into encompassing myself and my teaching into these theories”.

Citat, studerende

Materialer, links og litteratur

Materials:
 • Build to express (LEGO)
 • Recycled materials
 • Boxes
 • Cardboard
 • Paint
 • Magazine
 • PowerPoints som samler op på de anvendte begreber og teorier fra modulet