Det intellektuelle awardshow

Frederiks studerende undersøge fagbegreber, som skal præsenteres til et awardshow. De studerende udfordres til at træffe valg om indhold, fremstilling og illustrationer. Awardshowet er med til at skabe en ramme, som er en frugtbar kombination af fest og faglighed.

Hvad er intentionen?

Intentionen med Det intellektuelle awardshow er, at de studerende gennem legende og kreative gruppeprocesser internaliserer og formidler et teoretisk stof og kæder det sammen med (kunstigt opstillede) praksissituationer. Formatet er oprindeligt udviklet af Hasse Møller fra Københavns Professionshøjskole.

Didaktisk begrundelse

Formatet tvinger de studerende til at tænke hele vejen rundt om de udvalgte begreber fra undervisningen, da de selv skal opstille og tage billeder af situationer, der kan illustrere de valgte begreber, og de skal forklare billeder/begreber for resten af holdet senere. De studerende skal vise billederne frem i deres show. Det er derfor også en øvelse i formidling, hvor den gode formidling forudsætter forståelse af det, der skal formidles. Desuden kan øvelsen understøtte holdånd og gode gruppedynamikker, da den giver mulighed for, at den enkelte studerende kan bringe sig selv i spil og evt. overskride personlige grænser – men man kan også lade være.

Tilrettelæggelse

De studerendes forberedelse: Tekstlæsning (evt. stilladseret) eller andet, som forbereder dem på at arbejde med et bestemt emne. (Jeg har lavet denne øvelse med 1) Bourdieus begreber habitus, felt osv. og 2) Inklusion)

Underviserens forberedelse: Et oplæg om dagens tema på maks. 30 minutter.

Drejebog for undervisningen (fire lektioner):

  1. Fagligt oplæg
  2. Præsentation af awardshowet. Se PowerPoint her.
  3. Alle studerende (undtagen tre) går i grupper og forsøger at løse opgaven. Dette foregår rundt om på campus og under ingen omstændigheder i undervisningslokalet. Underviser er flyvende facilitator og vejleder.
  4. De tre tilbageværende studerende er dommerpanel. De bruger tiden (1½-2 timer) på at gøre undervisningslokalet x-faktorlækkert og fabrikere præmier.
  5. Grupperne præsenterer deres show. Hver gruppe fremlægger i præcis fem minutter, hvorefter dommerne trækker sig tilbage og voterer.
  6. Dommerne udnævner vindere og overrækker præmier.
  7. Underviser giver kort og generel feedback på de studerendes evne til at koble teori og praksis.

Frederik Zeuthen

Pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

frze@pha.dk

De studerendes oplevelse

Der er for de fleste gruppers vedkommende en tydelig sammenhæng mellem det faglige niveau og de studerendes engagement – hermed ikke sagt noget om årsag og virkning. De grupper, der tager ejerskab over opgaven, leverer klart de bedste fremlæggelser; både på det faglige og underholdningsværdien.

Mine egne erfaringer

Overordnet set en stor succes. Jeg har gjort det nogle gange, og det bliver bedre og bedre hver gang.

To gode råd:

  • Hold dit faglige oplæg kort, så der er tid for de studerende til at forberede showet.
  • Min erfaring er, at det hjælper at metatekste undervisningen: Jeg gør derfor de studerende opmærksom på, at jeg godt ved, at det er en meget åben opgave, og at det er meningen, de skal blive lidt frustrerede.

Materialer, links og litteratur

Dee studerende skal have adgang til diverse klippe-/klistrematerialer til fremstilling af præmier. Det er ikke vigtigt hvad; de skal selv være kreative. 

Hent en PowerPoint præsentation her: