Designdetektiv

Runes studerende bruger deres fantasi, når de skal designe genstande til legetøjsfigurer. Øvelsen kobles til praksis, hvor de studerende skal kunne sætte sig i andres sted for at skabe bedst mulige forudsætninger for udvikling og læring.

Hvad er intentionen?

Intentionen med det didaktiske design er at give den studerende forståelse for sin målgruppe. Den studerende skal gennem en legende tilgang undersøge en legetøjsfigurs praksis og efterfølgende designe en genstand til figuren. Legetøjsfigurenes implicitte narrativer og materialitet har til hensigt at genkalde de studerendes erindringer omkring det at skabe fantasinarrativer i legen gennem leg med roller, relationer og storytelling. Når de studerende designer en genstand til figuren, består det legende element i at fantasere en kobling mellem figurens behov og narrativ, som udmønter sig i et konkret design.

Didaktisk begrundelse

Når man designer noget til nogen, skal man være i stand til at mentalisere (Fonagy, 2006). Det samme gør sig gældende, når studerende i deres praksis arbejder med børn og unge. Her skal de studerende kunne sætte sig i den andens sted og derudfra give barnet eller den unge de bedst mulige forudsætninger for udvikling og læring. Jeg læner mig meget opad koblingen mellem kropsfænomenologien og designteorien, da intentionen med figurenes materialitet er at vække de studerendes tavse, kropslige og non-verbale viden. Legetøjsfiguren bliver således et ’evocative object’, en genstand-at tænke med (Turkle, 2011).

Tilrettelæggelse

De studerende opdeles i par og får tildelt en figur, som de skal undersøge og efterfølgende designe en genstand til. Løsningerne præsenteres og der reflekteres over øvelsen; hvilken læring tager de studerende med og hvordan kan de bruge deres læring fra øvelsen i praksis?

Rune Overvad Schou

Efter- og videreuddannelse, VIA University College

ruos@via.dk

Mine egne erfaringer

Det er en ret nem og hurtig almenpædagogisk øvelse, som blot kræver en legetøjsfigur, et A4 og en kuglepen. Det er meget vigtigt at samle op på øvelsen og sammen med de studerende reflektere over, hvad øvelsen kan og hvordan de kan bruge og relatere den til egen praksis. Brug maksimalt en lektion på øvelsen og gerne som opvarmning til fx tematikker som relationsarbejde, pædagogisk observation, klasserumsledelse, differentiering eller DSA. Mine egne erfaringer med dette didaktiske design stammer fra flere faglige kontekster; kurser for grundskoleundervisere på Center for Undervisningsmidler samt workshops med pædagog- og lærerstuderende i forbindelse med specialiseringsmoduler.

Materialer, links og litteratur

Materialer
Litteratur

Turkle, Sherry (2011): Evocative objects, MIT Press

Fonagy, Peter et. al (2006): Affektregulering i udvikling og psykoterapi, Hans Reitzel