Design en matematikleg

Betinas studerende udvikler legekort, der skal styrke eleverne tilegnelse af matematiske begreber.  De studerende skal bruge deres fantasi, når de skal udforme lege og designe legekort som et stærkt alternativ til den traditionelle tavleundervisning i matematik.

Hvad var intentionen?

Formålet med dette didaktiske design er, at de lærerstuderende får indflydelse på og medejerskab til legende tilgange til undervisning og læring. Dette sker gennem øvelse i at benytte selvdesignede matematiklege, som afslutningsvis beskrives på såkaldte legekort (uddybes senere).

Didaktisk begrundelse

Design en matematikleg er tilrettelagt således, at de studerende får lejlighed til at afprøve deres idéer til matematiklege i undervisningen på holdet og i deres undervisning i praktikken. Herved får de øvelse i at benytte lege i matematikundervisningen, og oplever forhåbentligt medejerskab til legende undervisning og læring. Intentionen om at skabe indflydelse og medejerskab sker gennem redesign af lege, afprøvning i forskellige sammenhænge og endelig udformning af fysiske legekort, som efter projektets afslutning kan benyttes af alle. Projektet gennemføres i modulet almen undervisningskompetence og demonstrerer, hvordan der kan arbejdes med fagligt indhold fra undervisningsfagene (i dette tilfælde matematik) i modulerne indenfor det pædagogiske fagområde.

Tilrettelæggelse

Projektet er tilrettelagt og gennemført over 8 undervisningsgange/uger. Skitse til forløbet:

Introduktion til projektet: Legekort og andre inspirationskilder til udformning af egne matematiklege introduceres, idéer udveksles og konkrete eksempler på matematiklege gennemføres af underviseren.

Udformning af legen i gruppen: De studerende arbejder i deres studiegrupper og lader sig evt. inspirere af lege, som de kender i forvejen (privat eller fra skolens praksis), kendte spil (digitale eller analoge), som kan hackes osv. Det er et krav, at legen skal være brugbar og relevant i forhold til matematikundervisning i udskolingen.

Første afprøvning: De studerende afprøver deres leg på holdet og får feedback på legen af deres medstuderende og underviseren.

Anden afprøvning: De studerende afprøver deres leg i matematikundervisningen på praktikskolen og opsamler erfaringerne med dette.

Udformning af legekort: Idéen til de fysiske legekort er hentet fra FDF’s ”Go Play – Snup en leg”-kort, der bruges som inspiration til redesign og udformning af egne legekort. FDF’s kort er i postkortstørrelse og kan hentes gratis i standere flere steder i landet. På de re-designede legekort skal matematiklegen kort beskrives: hvad går den ud på?. Derudover skal følgende fremgå af kortet: antal deltagere, tidsforbrug, eventuelt materiale, som skal bruges og særlige etiske udfordringer, som læreren skal være opmærksom på i forbindelse med praktisering af legen. Endelig skal legen gives et passende navn.

Færdiggørelse: De små postkort med matematiklege færdigdesignes, finpudses og produceres i et passende antal i KP’s Playlab.

Betina Jakobsen

Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole

bej@kp.dk

Mine egne erfaringer

Det er vigtigt, at arbejdet med design af matematiklege er understøttet, dels af konkrete eksempler på matematiklege initieret af underviseren. Dels af en beskrivelse af projektet samt adgang til fysiske eksempler på legekort. Gennemførsel af designet bør gives tidsmæssig plads, således at legene kan afprøves både på holdet, i praksis på skolen og herefter udformes som legekort. Det er derfor hensigtsmæssigt, at tilrettelægge designet som et længerevarende forløb, og det er tilrådeligt, at designet gennemføres i et semester, hvor de studerende er i praktik.

“Det udfordrer en til at tænke ud af boksen for at konstruere noget ‘kreativt’ og anderledes i stedet for traditionel tavleundervisning. Det kan medvirke til at motivere elever, der synes, at tavleundervisning er uoverskueligt og kedeligt”.

Citat, studerende

Materialer, links og litteratur

Læs mere om FDF’s ”Go Play – Snup en leg”-kort og standerne, hvor disse kan hentes på: https://fdf.dk/arrangementer/legens-dag/

Herudover findes inspiration til mange forskellige lege i FDF’s legedatabase: https://legedatabasen.dk/

Se fire eksempler på FDF´s legekort her: