Der er begreber i spil

Linda har etableret en legende ramme om arbejdet med teoretiske begreber knyttet til medborgerskab. De studerende skal udvikle og fremstille spil, der tematiserer det teoretiske overbegreb. Gennem spiludvikling og afprøvning bruger de studerende deres fantasi og kreativitet og udvider forståelsen af de anvendte teoretiske begreber

Hvad er intentionen?

Tilegnelsen af teoretiske begreber bliver nemt en meget boglig, individuel og slidsom affære i den traditionelle undervisningspraksis. Den didaktiske intention med dette design er, at de studerende oplever arbejdet med teoretiske overbegreber knyttet til medborgerskab mere legende. De studerende skal udvikle spil, som skal lære spillerne noget om et teoretisk overbegreb. Intentionen er, at både spiludviklerne og efterfølgende spillerne oplever begrebsarbejdet som legende, lærerigt – og sjovt. F.eks. er der mange teoretiske begreber knyttet til overbegrebet medborgerskab (selvbestemmelse, medbestemmelse etc.). Ved at skulle udvikle et spil omkring et overbegreb aktiveres de studerende fantasi og kreativitet, samtidig med at de får diskuteret og brugt over- og underbegreberne med hinanden, mens de fremstiller spillet. Både som spilproducenter og senere som spillere genbesøges begreberne på forskellige vis.

Didaktisk begrundelse

Designet tager afsæt i PoP-principperne for legende læringsaktiviteter: valg, forundring, fryd (inspireret af Mardell et al., 2016). Designet er tilrettelagt sådan, at de studerende skal udvikle et spil, der folder et teoretisk overbegreb ud. Hvilke spil-elementer de studerende inddrager, er op til dem (valg). Undervejs har de mulighed for at undre sig over, hvordan deres valg af spilelementer bidrager til at folde det teoretiske begreb ud, og hvordan andres spilelementer fungerer (forundring). Det er samtidig intentionen i designet, at der opstår en spille-/legestemning (fryd), både når spillet er under prototyping, og når det spilles af andre.

Tilrettelæggelse

De studerende har typisk 2-3 timer til at udvikle et spil og 1-2 timer til at spille hinandens spil. Aktiviteten forudsætter de studerende har læst en tekst.

Spiludviklingsaktiviteten tilrettelægges på følgende måde:

  1.  I fællesskab laver vi en liste over gode spil, som de studerende kender – herved inspirerer vi hinanden (Tegn og gæt, Lykkehjulet, Twister osv.)
  2. Derefter brainstormer vi over forskellige spilelementer. Som benspænd får de studerende at vide at deres spil skal indeholde 2-3 spilelementer fra brainstormen.
  3. Herefter har de studerende adgang til en masse forskellige materialer (terninger, modellervoks, papir, sakse, tusser, karton etc.), som de kan bruge til spillet (lave spilleplade, kort, terninger, brikker osv.).
  4. De studerende laver en prototype, som de selv tester, og nedskriver spilleregler
  5. Herefter roterer vi mellem spillene, så alle får spillet alles spil.
  6. Vi afslutter med en fælles feedforward på spillene.

Linda Ahrenkiel

Pædagoguddannelsen, UCL

liah@ucl.dk

De studerendes oplevelse

I afprøvningen af designet syntes de studerende, at aktiviteten var ret sjov, og at de var animerede til at gå helhjertet ind i både design- og spilprocessen. De oplevede stort engagement og opfindsomhed med spiludvikling, spilleregler osv. Men de oplevede vel at mærke samtidig, at spildelen åbnede op for de teoretiske begreber, fordi de pludselig skal bruges.

Mine egne erfaringer

Designet er afprøvet på pædagoguddannelsen, grundfaglighed 2, i forbindelse med temaerne medborgerskab og samarbejde. De mest succesfulde designprocesser opstod, når de studerende sad med teksterne og diskuterede, hvorledes de i spillet kunne udfolde forskellige teoretiske begreber. En udfordring viste sig at være, hvordan man bibeholder fokus på, at spillet skulle lære spillerne noget om et overbegreb. For at tackle dette, eksperimenterede jeg med at lade studerende pitche deres spil-ideer for hinanden, hvor de øvrige studerende skulle give feedback på, hvorledes det kunne blive endnu tydeligere, hvordan spillerne får udfoldet begreberne. Dette hjalp nogle studerende til at skærpe deres opmærksomhed på det teoretiske indhold i spillet og ikke fortabe sig i spilelementerne.

Materialer, links og litteratur

Materialer

Terninger 

En masse kreative materialer (karton, papir, tusch, modellervoks, snor etc 

Litteratur 

Mardell, Ben et al./ Project Zero (2016): Towards a Pedagogyof Play”