Casen genfortalt

Lindas studerende udforsker alternative handlemuligheder, når de skal genfortælle og visualisere en udvalgt case om konflikthåndtering. Det er med til både at åbne op for de studerendes fantasi og refleksion over lærere og elevers handlemuligheder i praksis.

Hvad er intentionen?

I ‘Casen genfortalt’ skal de studerende arbejde med emnet konflikt og konfliktløsning ud fra en case. Emnet er typisk en del af undervisningen på modulet ’Elevens læring og udvikling’ på læreruddannelsen. Her skal de studerende reflektere over både elevers og læreres handlemuligheder i praksis. De studerende er derfor vant til at arbejde med cases med fokus på, at de skal øge deres refleksive kompetence, hvilket gør dem parate til at tage stilling til og løse mangfoldige udfordringer i en skolehverdag. På modulet bliver de studerende bekendt med metoder til at løse konflikter, og ofte vil casens dilemmaer skabe udgangspunkt for en god dialog om relevante metoder og tilgange, der sikrer elevens deltagelsesmuligheder i både sociale og faglige sammenhænge. Hvis øvelsen virker, vil de studerende have en mere nuanceret dialog, hvor de anvender modulets teorier og begreber til at løse opgaven. De vil ligeledes opleve uforudsigelighed i løsningen af opgaven og mulighed for at indgå i en kreativ proces sammen med andre studerende. Dermed kan legen opstå i udviklingen af et fælles produkt, som skal begejstre, udfordre og skabe meningsfuld diskussion på holdet.

Didaktisk begrundelse

Gennem kreative processer, alternative præsentationsmuligheder og konstruktion af en ny slutning på casen kan de studerende udforske flere alternative handlemuligheder end dem, casen i udgangspunktet åbner for. Normalt er de vant til kun at arbejde med det, der sker i casen, men ikke tænke i andre mulige scenarier. Derfor ligner det lidt kontrafaktisk historieskrivning. Hvad sker der, hvis man ændrer lidt på historiens udfald? Det giver nye erkendelser og ideer til anvendelse af metoder og strategier i praksis, og denne ‘hvad nu hvis -tilgang’ vil også sætte refleksioner i gang og dermed øge den refleksive kompetence. Det vil styrke de studerendes mulighed for at se nuancerne.

Tilrettelæggelse

Tidsramme: 30 min til selve arbejdet og en kort 5-minutters præsentation fra hver gruppe.

Inden opgaven præsenteres, gennemgår vi de vigtigste begreber og metoder inden for dagens emne konflikt og konfliktløsning. Herefter går de studerende i gang med følgende opgave:

  • Del 1: Case. Læs den udvalgte case i grupper. Diskutér, hvordan I kan forstå casen i lyset af dagens teori om konflikt og konfliktløsning. (Den udvalgte case i korte træk: Eleven Philip bliver uvenner med sin gruppe, fordi han føler sig mobbet. Han råber af dem og spæner til sidst ned af gangen. Læreren skælder ham ud og sender ham på kontoret).
  • Del 2: Genfortælling. Lav en visualisering og genfortælling af casen med en eller flere nye slutninger, hvor den forløber bedre/anderledes/værre. Visualisér casen ved hjælp af: forumteater, tableau vivant, tændstiks-mænd, tegninger, dukketeater, en sang m.m.
  • Del 3: Præsentation. I skal præsentere den ‘nye case’ i plenum, og svare på spørgsmål fra de andre.

Forløbet afrundes med fremvisning og oprydning.

Linda Vestergaard

Læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

liv@pha.dk

De studerendes oplevelse

De studerende oplevede, at der var stort engagement og kreativ ånd på holdet. De fik også adgang til en mere nuanceret bearbejdning af den udvalgte case.

Mine egne erfaringer

Jeg havde to hold på læreruddannelsens første semester, som skulle arbejde med denne opgave. Det første hold fik 30 min. til arbejdet, og det andet hold fik en time. Det viste sig, at det var befordrende for arbejdet, at det første hold var en smule mere presset på tid. Der blev grinet og produceret en masse undervejs, og alle bidrog til den fælles fremlæggelse til sidst. Det er vigtigt, at den udvalgte case er relativ enkel og præsenterer et godt dilemma, hvor man kan finde på alternative handlemuligheder. De studerende skal have let adgang til materialer og arbejde i mindre grupper på max fire personer. Der kan godt være lidt modstand fra de studerende, da de er vant til, at der allerede er tænkt i arbejdsspørgsmål, som guider dem i deres analyse. Det vil altså føles som en mangel her, hvor de bliver bedt om at finde nye mulige scenarier, hvor handlinger, metoder og tiltag vil være andre end dem, som den udvalgte case lægger op til.

“Det var fedt at arbejde med situationen – hvordan føltes det for de personer, som var med? – det åbnede casen mere”

Citat, studerende

Materialer, links og litteratur

Materialer:
  • En god case, som passer til emnet. Den udvalgte case findes på s. 111 i bogen“Cases i arbejdet med pædagogisk udvikling” af Brian Degn Mårtensson.
  • Tændstikker, ispinde, pap, karton, piberensere, tuscher, sakse, lim, Lego, æggebakker
Se billeder her: