Byg et monument til din kommune

Brittas studerende undersøger byrummets monumenter og fortællinger gennem en legende tilgang. De studerende inviteres på en byvandring, hvor alle sanser sættes i spil. Gennem en konstruktionsleg bygger de studerende bud på nye monumenter, som præsenteres på en fernisering.

Hvad var intentionen?

I modulet KLM i LU og på det internationale specialiseringsmodul Playful Learning in Citizenship Education, er en del af indholdsområdet national- og kulturel identitet. Min intention med dette didaktiske design er at få studerende til at tænke sig ind i den proces og den forhandling, der foretages, når en nation eller en by skal opbygge sig selv og stå stærkt indadtil såvel som fremstå stærk udadtil. Hvilke symboler trækkes der på? Hvilken form for medborgerskab og national og kulturel identitet ønsker magthaverne at fremme, og hvilken form for medborgerskab ønsker vi i uddannelsesverdenen at danne fremtidens borgere til?

Didaktisk begrundelse

Byen er fyldt med narrativer om det at være borger i samfundet og disse narrativer er ofte nedlagt i monumenter, statuer og erindringssteder, som vil os noget. Til alt held er min uddannelsesinstitution placeret i Dronningens København, så der er mange monumenter, statuer og erindringssteder at besøge. Nogle er knyttet til nationens narrativer andre til byens historie. Jeg vil have de studerende til at lege med det faglige indholdsområde om national og kulturel identitet – bruge deres fantasi og kreativitet til at tænke videre på indholdsområdet, som både trækker på historie, religion og samfundsfag. Jeg vil både anvende rollelege og konstruktionslege til at få et komplekst fagfelt i spil blandt studerende, der muligvis ikke endnu har opdaget byens mange monumenter og statuer, som er sat i verden til erindring om noget, der er vigtigt enten for nationen eller byen.

Tilrettelæggelse

Mit undervisningsforløb var opdelt i flere faser:

Introduktion: De studerende præsenterede deres yndlingsmonument, statue eller erindringssted fra egen hjemstavn – fortalte den historie, der ligger bag opførelsen og hvad monumentet betød for dem (5 min. pr. studerende – hvis det er et stort hold kan man dele denne fase op, så halvdelen af de studerenede præsenterer én dag og de andre en anden)

Byvandring: (i mit tilfælde i København), hvor de studerende blev præsenteret for forskellige monumenter, statuer, pladser og erindringssteder, der alle har sat deres aftryk på den lokale, nationale eller måske globale identitet. Ved hvert monument havde jeg planlagt en aktivitet; Ved statue af H.C. Andersen fortalte jeg historien om Den grimme ælling, ved Storkespringvandet hørte de studerende Cæsars sang “Det store stygge storkespringvand” og ved rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads spiste vi kongen af Danmark bolsjer. Denne opgave kan med fordel varetages af de studerende. (Vi gik 5 km. og brugte 2½ klokketime på turen)

Konstruktionsleg: De studerende udarbejdede et skriftligt udbud til kommunen (Københavns Kommune) med forslag til opstilling af nyt monument, statue eller plads, som de syntes manglede i bybilledet. De byggede en prototype som skulle præsenteres for borgmesteren for miljø og teknik. (Jeg havde afsat 3 klokketimer til dette – og flere grupper brugte mere tid udenfor undervisningen på at gøre deres prototype færdig).

Rollespil: Fernisering og præsentation af prototype, hvor borgmesteren (spillet af en kollega) gav respons på alle prototyper og valgte det udbud, der både indholdsmæssigt og udførelsesmæssigt faldt i kommunens smag. (Vi brugte 1½ time på denne rolleleg)

Puppet Pal: Prototyperne indgik i en Puppel Pal film, som trak på indholdsområdet vi havde arbejdet med samtidig med, at læringsintentionen var, at de studerende skulle lære at bruge Puppet Pal programmet og tilegne sig digitale kompetencer. (Vi brugte 2½ klokketime på dette)

De studerendes oplevelse

De studerende var meget optaget af både indholdet og det at udarbejde et konkret monument, statue eller indrette en plads til København. Det lille rollespil fik på en måde skærpet deres argumentation for valg af monument og dets placering m.m. De arbejdede meget koncentreret med deres prototyper og nogle af resultaterne var virkelig gode både i forhold til det æstetiske udtryk og det faglige indhold.

Mine egne erfaringer

Jeg var overrasket over, hvor aktuelt dette undervisningsindhold var for de internationale studerende – fx var det en øjenåbner for en studerende fra Georgien at undersøge, hvordan nationen står midt i arbejdet med at bygge landet op efter Sovjetunionens fald. De internationale studerende fik også øje på flere fælles narrativer/myter, der tilsyneladende trækkes på, når nationer skal gøre sig ”lækre” for både egne borgere og fjenderne udenvælts fra fx at vigtige landsfædre ofte er tvillinger – at sværd er stukket i jorden og kun kan hives op af en retsmæssig arvtager til landet osv. En særlig udfordring var, hvordan de studerendes prototyper skulle vurderes. Skulle det æstetiske og den innovative proces vægtes lige så højt som det skriftlige udbud med de studerendes faglige begrundelse? Hele forløbet blev rundet af med en fælles metareflektion over dette med de studerenede.

Britta Kornholt

Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole

bko@kp.dk

“Det lille rollespil fik på en måde skærpet deres argumentation for valg af monument og dets placering m.m.”

Citat, studerende

Materialer, links og litteratur

Brug de materialer, du har adgang til og bed de studerende tage papruller, små stykker træ, papstykker eller andet genbrugsmateriale med.

Puppet Pals

Se de studerendes endelige Puppet Pals her

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_d29dF6Yfgk

https://www.youtube.com/watch?v=dHM4YUGReVM

https://www.youtube.com/watch?v=iy5mMM0Z4dI

Herunder et par eksempler på de studerendes prototyper:

Litteraturliste
  • Fukyama, Francis, “Nation building and state building” in Building the Nation. NFS Grundtvig and National Identity, 2015.
  • Bellamy, Richard, “Theories of citizenship and their history” in Citizenship. A Very Short Introduction, Oxford 2008, p.27-46
  • Eva Lindhardt, “National Identitet og kultursyn”, i: Bjørg Bogisch og Britta Kornholt (red.), KLM på Tværs, 2018
  • Inge Adriansen, “Officielle danske symboler – en introduktion” i: Nationale symboler i det danske rige 1830-2000, Kbh. 2003.
  • Inge Adriansen, Erindringssteder i Danmark – Monumenter, mindesmærker og mødesteder, Museum Tusculanums Forlag 2010.