Bæredygtige materialeeksperimenter

Jakob sender de studerende en tur til fremtiden, hvor behovet for at genbruge klodens ressourcer er presserende. De studerende eksperimenterer med genbrugsmaterialer og skal bruge disse til at frembringe nye kreative produktioner.

Hvad er intentionen?

Gennem designet faciliteres de studerende til at eksperimentere med genbrugsmaterialer, så de udvikler det Mattias Tesfaye kalder ”modige og kloge hænder”. Altså at kunne arbejde med hænderne og ikke alene hovedet. Her er åben rammesætning, som lægger op til, at de studerende finder nye veje, som hverken de eller underviseren kender på forhånd. Nye veje til hvordan materialet kan bruges og nye veje til hvordan vi kan skabe en mere bæredygtig pædagogik. På pædagoguddannelsen hvortil designet er udviklet sigtes mod vidensmålet:”Kunstneriske og håndværksmæssige arbejdsprocesser og udtryksformer samt pædagogiske-didaktiske aktiviteter inden for disse områder.”

Tilrettelæggelse

Anskaf et interessant og tilgængeligt overskudsmateriale. Giv hver studerende forhåndskendskab til materialer ved at give dem en prøve af materialet med hjem en uges tid i forvejen. Selve gennemførslen er her lavet på 4 lektioner.

De studerendes opgave er følgende:

“Vi er nogle år ude i fremtiden. Regeringen har besluttet at alt legetøj, legematerialer, kreative materialer og produkter, spil, læremidler til skolefagene og lignende primært skal være lavet af genbrugsmaterialer. I skal eksperimentere med materialet, afprøve det, undersøge hvilke muligheder det rummer. Eksperimenterne kan ende ud med et eller flere produkter. F.eks. til en ny leg, en aktivitet for en brugergrupper, et læremiddel til et fag, et æstetisk produkt, en funktionel genstand eller…. Men det behøver det ikke! Jeres resultat kan lige såvel være nedskrevne eller videodokumenterede erfaringer som er opnået gennem eksperimenterne. Eller nye ideer til videre undersøgelser, ideer til brug af andre genbrugsmaterialer…

Forslag til proces:

 • Indledning og inddeling i designvirksomheder (grupper af 3—4 personer) ca. 20 min
 • Eksperimenter med materialet selv, der må bruges værktøj. Tænk ikke i produkt men i erfaringer. Undersøg materialet. Ca. 20 min
 • Eksperimenter med materialet – nu gerne i kombination med andre materialer. Tænk ikke i produkt men i eksperimenter (benspænd vælg selv max 3 materialer, må udskiftes) Ca. 30 min
 • UDVEKSLING I GRUPPER ELLER PLENUM. Hvad har vi fundet ud af. Brainstorm på mulige ideer – også de skøre. Vælg ud. Ca 20 min.
 • Afsluttende eksperimenter kan ende ud med et produkt. F.eks. til en ny leg en aktivitet for en brugergrupper, et læremiddel, et æstetisk produkt, en funktionel genstand eller…. Men det behøver det ikke! Jeres resultat kan lige såvel være nedskrevne eller videodokumenterede erfaringer som er opnået gennem eksperimenterne. Eller nye ideer til videre undersøgelser, ideer til brug af andre materialer… ca. 60 min.
 • FREMVISNING af erfaringer og/eller resultater. Gerne med navn på firma og produkt ca. 20min
 • EVALUERING – ca 10 min

Jakob Andreas Ørsted

Pædagoguddannelsen, KP

jaor@kp.dk

Mine egne erfaringer

 • Gør noget ud af at finde et egnet materiale, som er formbart, tilgængeligt og interessant.
 • Sørg for redskaber og værktøj. Det kan være nåle, save, hobbyknive, sakse, limpistoler, linealer… Sørg for supplerende materialer til genbrugsmaterialerne. Det kan være garn, elastikker, tape, perler, aviser…
 • Vær opmærksom på at nogle studerende holder processen åben længe. Andre vil gerne følge en bestemt ide hurtigt. Begge tilgange skal både udfordres og have plads
 • Sæt særligt fokus på de erfaringer eksperimenter kaster af sig. Prototyperne/produkterne har deres naturlige begrænsninger.
 • Diskuter hvordan professionelle skal hjælpe børn med værne om klimaet.
 • Diskuter hvordan professionelle også kan medvirke til at udvikle mennesker med ”kloge hænder”.
 • Hav fokus på hvordan processerne forløber i de enkelte grupper.
 • Vigtig at de studerende undervejs i processen ser de andres eksperimenter og forsøg.

“Jeg lærte at være mere åben omkring en proces, hvor produktet ikke var uspecificeret forinden begyndelsen.”

Citat, studerende

Materialer, links og litteratur

I ovenstående eksempel har materialet være fjerbolde og rør, som smides ud fra badmintonklubber.

Se PowerPoint fra undervisningen. Samt en håndfuld billder af studerendes eksperimenter.

Centrale fagbegreber er bæredygtighed, eksperimenterende og eksplorative håndværksmæssige arbejdsprocesser.

Lau, Tobias (2018) En opskrift på affaldsopdagelser og affaldtasi i ”Affald og fantasi” Gyldendal

Dinesen, Bo (2007) Indledning til værkstedsarbejde i ”Værksted, Natur og Teknik” Kroghs Forlag.

Interview med Mattias Tesfaye ifm. udgivelsen af bogen ”Kloge hænder”