Om Playful Learning

Formål og baggrund

Her kan du læse om Playful Learnings formål, partnere og baggrund.

Woman and girl with balls

Playful Learning skal bidrage til gode børneliv, med legen i centrum

Vores forskningsprojekt viser, at inddragelse af leg og legens kvaliteter i dagligdagen giver børn og unge flere muligheder for at deltage og lære nyt. Derfor arbejder vi for at skabe en hverdag i dagtilbud og skoler, hvor der er øget fokus på, at leg er i centrum for de aktiviteter, som børnene involveres i.

Vores mål er at styrke børn og unges fællesskaber, lyst til at lære og oplevelse af at høre til både fagligt og socialt. På den måde ønsker vi at bidrage til gode og stærke børneliv, med legen i centrum.

Se med i denne video om at fremme legen og børns lyst til at udforske, undersøge og eksperimentere.

Flere partnere, én fælles vision

I 2018 etablerede Danmarks seks professionshøjskoler og LEGO Fonden et langsigtet partnerskab med én fælles vision: at fremme børns kreative, eksperimenterende og legende tilgang til verden og deres livslange lyst til at lære. 

Professionshøjskolernes nationale infrastruktur sikrer, at vi når helt ud til børnene i landets daginstitutioner og skoler gennem lokale samarbejder med pædagoger, lærere, studerende, undervisere og forskere. 

Partnerskabet er indgået med et armslængdeprincip. Det betyder rent praktisk, at professionshøjskolerne varetager ansvar og beslutninger i forhold til programmets faglige og forskningsmæssige udvikling.  

Vi baner vej for mere leg

Hvis legen skal fylde mere i Danmarks dagtilbud og skoler, må vi arbejde tæt sammen med morgendagens pædagoger og lærere. Derfor har Playful Learning været en fast del af de danske professionshøjskolers pædagog- og læreruddannelser siden 2018. 

I projektets første år har vi haft fokus på at undersøge, hvordan legende tilgange udfolder sig i undervisningen. I 2019 udvidede vi programmet med et forskningsprojekt, som har til formål at skabe ny viden om legende tilgange i uddannelse. 

I 2021 tog Playful Learning sine første skridt mod praksis, da professionshøjskolernes efter- og videreuddannelser blev inkluderet i programmet bl.a. gennem projekterne Leg For Dig og Play@Heart. I 2023 lancerede vi endnu et praksis-orienteret projekt, som har fokus på virkningsforskning i skoler og dagtilbud.