af Klaus Kristensen

Leg afhænger af hvilken alder man har – om man er baby, barn, preteen, teenager eller voksen. Legen skifter nemlig udtryk for os alle gennem alderen, men er stadig en vigtig kilde til at lære og forstå uanset alder.

I undersøgelsen ”Det gode børneliv – ifølge børnene” fra 2021 af Mandag Morgen og Lego Fonden har man undersøgt børns trivsel i Danmark. Projektet undersøger bl.a., hvordan børn selv opfatter sig selv og leg. Og tendensen er helt klar: jo ældre børnene bliver, jo mindre synes de, at det er vigtigt, at de leger. I 0. til 1. klasse, der svarer hele 72 procent af børnene, at der er meget vigtigt for dem at lege. Når børnene så bliver omkring de 12-13 år gamle og kommer til udskolingen, så ændres denne holdning. Nu synes kun 7 procent at det er meget vigtigt at lege.

Det giver god mening ifølge Marc Malmdorf, der er legeforsker ved Aarhus Universitet:

– Flere undersøgelser viser, at et barn på 12 år og frem bruger ekstremt meget tid på relationer og på at vise, hvem de er og gerne vil være. De er midt i mellem at være barn og teenager eller voksen. De vil gerne virke og være modne, og en måde at gøre det på er, at man distancerer sig fra det at lege.

Selvom de større børn selv mener, at de leger mindre, viser undersøgelsen samtidig, at legen stadig er til stede i stor stil i de ældre børns liv. Den kommer bare kommer til udtryk på andre måder end ’klassisk’ leg og bliver ikke nødvendigvis omtalt af børnene eller de unge som at ’vi leger’, men på andre måder fx som ’at hænge ud sammen’ eller ’have det sjovt sammen’.

Stadig stort behov for at lege

Behovet for at lege bor således stadig i os alle, og det gælder også for børn på 12-13 år. Deres egen opfattelse af, at de ikke leger, passer ikke helt med deres virkelighed. I undersøgelsen bliver der også spurgt ind til det gode ved at lege. Her går det igen, at de større børn stadig synes det er sjovt at være sammen og grine sammen. De har også stor fokus på at opleve noget sammen, som de kan dele med hinanden bagefter.

Jens Christensen har været leder af Vestsjællands Ungdomsklub i de sidste 50 år, og han genkender godt, at børnene stadig leger, men bare kalder det noget andet end at lege:

– Det er tydeligt, at der sker meget hos et barn, når det går fra barn til teenager. Men behovet for at lege er der stadig. Før legede børnene eksempelvis helt almindelig fangeleg. Nu tager de rulleskøjter på, og så jagter de hinanden. Men nu leger de ikke ”fanger”, men kører på rulleskøjter. Så de leger ikke, synes de selv.

Det er altså vigtigt at se og genkende unges leg på andre måder og Ikke blot spørge dem, om de leger, men bruge et sprog, der udvikler sig i takt med at barnet vokser:

– Når man leger, så tilegner man sig ny viden. Legen handler om at udforske det uforudsigelige. Derfor er små børn så glade for det. Men det er vi faktisk alle sammen igennem hele livet. Vi vil gerne udforske det uforudsigelige og få ny viden. Som voksen ”leger” vi sådan set også sammen, når vi ser en god film eller serie. Vi forbinder bare det at lege med at være aktiv samtidig, men sådan hænger leg faktisk ikke sammen. Så derfor er det vigtigt, at vi giver nogle andre muligheder for, at børn omkring de 12 år stadig kan lege – altså udforske de uforudsigelige, siger legeforsker Marc Malmdorf.

Netop fokusset på at udvikle et sprog til at kunne spotte legen hos de unge og skabe nogle alternative legemuligheder er Leg For Dig med til at sætte forklarer projektleder Mathilde Knage:

Vi har et stort fokus på de store børns leg og dermed også de betingelser, som vi skaber for legen i takt med, at de vokser op. Evnen til at lege og være kreativ skal motioneres og ikke anses som forstyrrelser. Det er væsentligt, at de voksne omkring de store børn og unge udvikler et sprog og en pædagogik, som giver værdi til legen i flere sammenhænge, end vi gør i dag. Legende tilgange og kreativitet er meget vigtig i læringssammenhænge. Gennem legen øver vi vovemod og feljmodighed og skaber trivsel. Alt sammen vigtige kompetencer til at leve livet med og erfare igennem.

Leg og trivsel går hånd i hånd

Undersøgelsen sætter ligeledes fokus på konsekvenserne ved ikke at lege. De er ganske tydelige. De børn, der ikke leger, føler sig væsentlig mindre glade end de børn, som leger meget. Det er kun knap 20 procent, som føler de har ”det bedst mulige liv” ved ikke at lege:

– Det understreger vigtigheden i, at vi møder børn i alle aldre med legen på deres præmisser. Hvis et barn stopper med at lege, så vil det gå udover barnets trivsel og lykke. Derfor er det også vigtigt, at de fagpersoner, der møder de større børn ved, hvordan de så kan skabe et rum og nogle rammer, så de stadig kan hænge ud og være sammen. Det har vi stort fokus på i Leg For Dig og på vores læringsplatform, hvor de voksne inviteres ind i legen via de store børns perspektiver, siger Mathilde Knage.

Du kan læse mere om Leg For Dig og finde inspiration til leg på legfordig.dk.