To lærere, som smiler og ser glade ud

Casehistorier

Skolerne er i gang med en kulturforandring

Først udviklede Højslev Skole og Skovvangskolen PlaySpaces, hvor elever og lærere kunne eksperimentere med teknologi i undervisningen. Nu er begge skoler i gang med at gøre den legende undervisning til en del af kulturen på skolerne.

Da børn og forældre mødte op på Højslev Skole under Fællesskabsugen i november 2022, var alle lærere klædt ud, og der var røg og balloner. Fællesskabsugen er et nyt fast koncept på skolen og en del af Højslev Skoles strategiske arbejde med at implementere legende tilgange til undervisningen i skolen.

̶ Med Fællesskabsugen tager vi et stort fælles skridt i forhold til at få hele skolen med på den legende tilgang til læring. Vi arbejder med at udbrede de legende processer fra Play@Heart-projektet i alle klasser på skolen, siger skoleleder Louise Høybye fra Højslev Skole i Skive Kommune.

Forældre støtter det legende

Forældrene til børnene på Højslev Skole støtter skolens udvikling og det strategiske arbejde med teknologiforståelse i undervisningen.

– Højslev Skole har altid været en meget fagligt orienteret skole. Derfor har det været et stort spring for os at kaste os ud i det legende. Efter vores Fællesskabsuge fik jeg en del mails fra forældre om, hvor magisk deres børn havde syntes, ugen var, fortæller Louise Høybye og tilføjer, at forældrebestyrelsen bakker op om den nye retning for skolen:

– Forældrebestyrelsen har set vores PlaySpace og har været med til at lave robotleg. De har besluttet, at vi skal blive gode til at arbejde med legende tilgange til teknologiforståelse på vores skole, forklarer hun.

Skolens erfaringer har gjort det tydeligt, at det legende ikke står i modsætning til faglighed, men netop kan bidrage til at understøtte læring.

Plads til videndeling

Skovvangsskolen i Aarhus har deltaget i Play@Heart-projektet i halvandet år, og viceskoleleder Frank Hansen har fokus på, hvordan han kan gøre det legende til en del af kulturen.

̶ Vi er meget optaget af, at vi ikke bare er med i et projekt. Vi er i gang med en kulturforandring og en skoleforandring, som skal bestå, fortæller Frank Hansen og tilføjer, at videndeling er en vigtig del af udbredelsen af den legende tilgang til læring og teknologiforståelse på skolen.

Lærerne på Skovvangsskolen deler viden omkring anvendelsen af teknologi i undervisningen på fagteammøder, hvor lærere er blevet introduceret til mulighederne i skolens PlaySpace og anvendelse af blandt andet ’green screen’.

̶ Vi designer en struktur for videndeling, og det er vigtigt, så der ikke bare er én lærer, der gør noget. Hvis der skal være en kulturforandring, så er det vigtigt, at lærerne deler erfaringer og inspirerer hinanden, siger Frank Hansen fra Skovvangsskolen.

Matematiklærere får ekstra tid til forberedelse

Blandt udfordringerne med udbredelsen af det legende er, at det at ændre vaner tager tid. Når medarbejderne er vant til at forberede sig på en måde, så kræver det noget, når man pludselig bliver bedt om at gøre det på en ny måde. Dette falder nogle medarbejdere lettere end andre.

– For at imødekomme dette skifte, så er der på skolen planlagt ekstra tid til forberedelse af forskellige forløb hos bl.a. matematiklærerne på deres fagteammøder. Under forløbet skulle matematiklærerne bruge fagbegreberne fra lærebogen, men de måtte ikke bruge selve bogen i undervisningen. På disse møder får de også sparring fra skolens kapacitetsteam, der består af seks frikøbte personaler, fortæller Frank Hansen.

Tre gode råde til dig, der vil skabe gode rammer for den legende undervisning på skolen

1. Hav medarbejdere, der kan drive og udvikle det legende.

Legende processer kan ikke drives og udvikles af ledelsen alene. Ledelsen kan skabe rammer for det legende, men der skal være en styrende koalition blandt medarbejderne, der kan drive det.

2. Anerkend, at lærerne har brug for forskellige støttemuligheder for at komme i gang med at bruge teknologier i undervisningen.

Nogle lærere vil gerne prøve teknologierne og komme hurtigt i gang med at bruge dem sammen med børnene. Andre har brug for den teoretiske baggrund omkring teknologiforståelse i undervisningen og tid til mere fordybelse, før de prøver en mere eksperimenterende undervisning i klassen.

3. Pas på med at stirre dig blind på teknologierne.

Brug de teknologier, du allerede har på skolen i stedet for at altid tænke på at købe de nyeste og dyreste teknologier.

Louise Høybye, skoleleder, Højslev Skole

Frank Hansen, viceskoleleder, Skovvangskolen

Det har Højslev Skole og Skovvangskolen arbejdet med under Play@Heart-projektets første år:

  • Begge skoler har udviklet og opbygget PlaySpaces på skolerne. Skovvangsskolens PlaySpace er et mobilt rum, der er designet til at kunne foldes ud og flyttes rundt på skolen.
  • Højslev Skole har haft omlagte uger, hvor skolen er gået legende til værks med for eksempel udklædning og æstetiske læreprocesser.
  • På Højslev Skole har ledelsen afprøvet elementer af de legende processer på lærermøder og personalemøder for at udbrede kendskabet til de legende metoder.
  • Skovvangskolen har fokus på teknologiforståelse i alle fag. Fx anvender fransklæreren ’green screen’ i sprogundervisningen, hvor eleverne ”går rundt” med Paris i baggrunden og præsenterer de forskellige seværdigheder på fransk.