Lærere og pædagoger ved en scene, hvor de præsenterer deres eksamen for publikum

Casehistorier

Fem gode råd til en mere åben og legende eksamen

Den 9. januar var 23 skolelærere og pædagoger samlet ved scenen i den store festsal på UCL i Odense. De var til eksamen i diplommodulet ”Vejledning og organisatoriske læreprocesser med fokus på legende tilgange til læring og teknologiforståelse,” som er udviklet i Play@Heart-projektet.

Eksamen foregik som et åbent event og fest med mulighed for offentlig dialog, så de eksterne gæster fik lov til at spille en central rolle: nemlig muligheden for at stille spørgsmål og reflektere sammen med de eksaminerede. 70 lærere, lektorer, kommunale konsulenter, ledere, læremiddelproducenter og familiemedlemmer var til stede for at høre på og spørge ind til præsentationerne.

En åben eksamensform kommer med mange fordele for både eksaminatorer og studerende. I den forbindelse har vi udarbejdet fem gode råd til dig, der overvejer at inddrage principperne i din egen praksis:

  1. Start med at spørge de studerende, om de føler sig trygge i at deltage i en åben eksamen.
  2. Involvér de studerende i planlægningen af dagen, og giv dem mulighed for at invitere gæster såsom kollegaer og familiemedlemmer.
  3. Kommunikér eksamensreglerne tydeligt på dagen: Hvornår må de eksterne gæster stille spørgsmål, og hvornår er det kun eksaminatorerne, der kan sige noget?
  4. Skriv idéer til spørgsmål på forhånd, og giv dem til gæsterne på (i form af f.eks. en keyhanger)
  5. Tænk de fysiske rammer igennem: Hvordan skal det fysiske være for at fremme videndeling og netværk blandt studerende og gæster?

Eksamen som samskabelse mellem studerende, kollegaer og gæster

Blandt de 70 tilstedeværende i salen er også Celine Ferot, som er underviser og eksaminator på diplommodulet.

”Det var en samskabende læreproces at være til eksamen, fordi gæsterne bidrog ved at stille spørgsmål og reflektere sammen med andre deltagere. Både de studerende og vi som eksaminatorer har haft en positiv oplevelse af at have gæsterne med i processen ved at stille spørgsmål. Eksamen blev et aktivt fællesskab og gæsterne kom med kvalificerede og berigende input til præsentationerne,” fortæller hun.

Formålet med den åbne eksamensform var at fejre og dele den viden, som de studerende har erfaret i uddannelsesforløbet.

”Det er en anden måde at afslutte et uddannelsesforløb. Til sådan en åben eksamen præsenterer de studerende deres produkter og værktøjer til kolleger fra de andre skoler. De studerende ved, at det, de har lavet, vil betyde noget for andre, og kollegaer fra andre skoler kan bruge værktøjerne. På den måde lever deres produkter videre efter endt eksamen.”

Eksamen er som en faglig og inspirerende messe

Det var ikke kun underviserne, der kunne se fordelene ved eksamensformen – også flere af de eksaminerede var begejstrede.

Ulrik Rosenberg var en af dem, der skulle stå på scenen. Han er Play@Heart-koordinator på Tåsingeskolen, og så har han sammen med sin kollega brugt det sidste år på et dialogværktøj, der skal gøre det nemmere for lærere og elever at samarbejde og tale om nye teknologier. Til eksamen præsenterede de deres værktøj foran gæsterne.

”Det var meget inspirerende at gå til eksamen på den måde. Eksamenen føltes som en faglig messe, hvor man blev beriget og ikke kun overhørt. Jeg fik inspiration fra de andre skolers værktøjer inden for legende tilgange, og vi modtog feedback til vores eget værktøj, så vi kan arbejde videre med det”, fortæller Ulrik Rosenberg.

Om modulet

Diplommodulet ”Vejledning og organisatoriske læreprocesser” er et praksisnært forløb, hvor de studerende har arbejdet med deres egne undervisningsaktiviteter, som er blevet afprøvet og delt under projekt Play@Heart.

Eksamensformen har været en mundtlig prøve i form af den åbne eksamen foran eksaminatorer, kollegaer, familiemedlemmer og mange flere. Den blev kombineret med et praktisk produkt og en synopsis, der alle overholdt den normale eksamensbestemmelse og -ramme for eksamener på diplomniveau.

Diplomuddannelsen er udviklet i Play@Heart-projektet. Læs mere om modulet her.