To lærere ved et bord, hvor der er lavet forskellige opsatser til, at man kan filme med greenscreen

CASEHISTORIER

Amerikansk elevinddragelse inspirerer legende danske skoler

Med ønsket om at sikre elever lige deltagelsesmuligheder henter skoler fra Play@Heart-projektet inspiration på en privatskole i Boston. Her inddrages elever aktivt både før, under og efter al undervisning. To skoler fortæller om deres oplevelser, og hvordan det har påvirket deres arbejde med legende tilgange til læring.

“Vi skal ikke tale om det, vi skal prøve det af.”

Sådan beskriver Henrik Mandrup, indskolingsleder fra Hvalsø Skole, den mentalitet, der praktiseres på Acera School i Boston, og som hans skole i Lejre Kommune på Midtsjælland også forsøger at efterleve i udviklingen og udbredelsen af legende tilgange til læring.

Sammen med deltagere fra de andre skoler i Play@Heart-projektet tog Henrik Mandrup og hans kollega, indskolingslærer Marie Thomsen, rejsen til det nordøstlige USA for at besøge den selvudnævnte innovative skole.

Acera School er en privat skole i Massachusetts, der tilbyder undervisning for højtbegavede elever og elever med særlige forudsætninger (“gifted students”). Skolen arbejder ud fra Universal Design for Learning (UDL) – en didaktisk tilgang til at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvor elevernes forskellige forudsætninger og præferencer imødekommes.

Formålet med besøget var at undersøge, hvordan legende tilgange til læring kan udvikles til gavn for børns lige deltagelsesmuligheder. For netop “lige deltagelsesmuligheder” er et af nøgleordene på Acera School.

Universal design for learning

Universal Design for Learning (UDL) arbejder kort fortalt med de tre h’er i tilstræbelsen af inkluderende læringsmiljøer:  Hvorfor, hvad og hvordan?

 • Engagement og motivation (Hvorfor): Elever motiveres forskelligt. Nogle vil have spontanitet, andre rutiner. Nogle foretrækker gruppearbejde, andre individuel fordybelse. Tilbyd derfor flere måder at engagere sig på. 
 • Indhold (Hvad): Elever lærer forskelligt og har forskellige præferencer. Giv derfor forskellige veje til information og viden. 
 • Handling og udtryk (Hvordan): Elever udtrykker sig og formidler viden forskelligt. Tilbyd derfor flere måder for eleverne at udtrykke og anvende det, de har lært. 

Elevinddragelse og individuelle læringsmål

På Acera School arbejder de meget udtalt med læringsmål, men det er individuelle mål, som eleverne selv har sat sig for. Det gør de ifølge skolens grundlægger Courtney Dickson for at imødekomme elevernes forskellige læringsbehov, give dem valgfrihed og en stemme baseret på egne interesser samt muliggøre, at lærerne kan tilbyde dem differentieret undervisning.

Og det har givet stof til eftertanke på Hvalsø skole, hvor man nu vil undersøge, om elementer fra deres skoleform kan integreres i skolens fremtidige arbejde med legende tilgange til læring. Ledelsesteamet har nemlig planer om at integrere de elevinddragende principper fra Acera School i metoder som blandt andet projektbaseret læring (PBL) og co-teaching:

“Det er virkelig vigtigt for vores skole at fremme en legende tilgang til læring og en praktisk måde at forstå tingene på for både elever og lærere. Ved at inddrage eleverne før, under og efter undervisningen håber vi at skabe større engagement og interesse, hvor vi lægger mere vægt på selve læringsprocessen end blot resultaterne,” siger Henrik Mandrup.

Han er bevidst om, at det kan blive en krævende opgave, men mener samtidig, at det er nødvendighed, hvis de skal sikre, at eleverne har lyst til at gå i skole:

“Vi ser ikke børnenes nysgerrighed, kreativitet og engagement, hvis vi bare beder dem om at slå op på side 46 i matematikbogen. Men vi ved, at de har det i sig. Så vi skal blive bedre til at give dem plads til at slippe de kræfter fri.”

Legende tilgange ifølge skolerne

Lone Hansen, lærer, Varnæs skole:

 • “De legende tilgange har fyldt rigtig meget på vores skole i 20 år. Men gennem Play@Heart- projektet har vi fået flere faglige argumenter for, hvorfor vi gør, som vi gør.”
 • “Det er mindre “røv til sæde”-undervisning. For at sige det sådan.”
 • “Det er ikke nødvendigvis målet, der er det vigtige. Det er processen hen imod målet.”
 • “Vi tænker det helt naturligt ind i vores forberedelse af undervisningen og overvejer, om der er noget legende til stede. Det behøver ikke være i alt. Der skal bare være nogle legende elementer i det.”

Marie Thomsen, lærer, Hvalsø skole:

 • “Man har lettere ved at huske den løsning, man selv kom frem til.”
 • “Det legende kommer ikke til udtryk på samme måde på vores skoler, som det gør på Acera. Vi bruger kroppen meget mere aktivt i vores undervisning.”
 • “Jeg har stor tillid til børns ønske om selv at dygtiggøre sig”

Henrik Mandrup, indskolingsleder, Hvalsø skole:

 • “Vi ser ikke børnenes nysgerrighed, kreativitet og engagement, hvis vi bare beder dem om at slå op på side 46 i matematikbogen. Men vi ved, at de har det i sig. Så vi skal blive bedre til at give dem plads til at slippe de kræfter fri.”
 • “I skolen skal eleverne lære at lære. Og vi oplever, at det sker helt naturligt, når vi anvender legende tilgange i undervisningen.”

Vi tænker alt for meget for eleverne

Lone Hansen fra Varnæs Skole i Aabenraa Kommune var med på turen til Boston. Hun blev også meget optaget af, hvordan lærerne på Acera School lykkedes med at inddrage eleverne. Særligt deres måde at opfordre dem til selv at undersøge omverdenen ud fra egne interesser vakte hendes interesse, for det ledte indimellem til nogle utraditionelle fokusområder:

“Det kunne være en elev, der gerne vil beskæftige sig med fugle i matematiktimen. Og her går læreren så bare med på det og hjælper ham med at undersøge, hvordan han kan arbejde med fugle i matematikfaget,” fortæller hun med forundring i stemmen.

Efter at have oplevet, hvor positivt tilgangen blev modtaget af de amerikanske elever, så er hun blevet mere bevidst om den rolle, hun selv påtager sig over for sine elever. For nyligt underviste hun en 3. klasse i sløjd, hvor flere henvendte sig med en masse spørgsmål om, hvad de skulle gøre. Så her forsøgte hun sig med den amerikanske tilgang:

“Jeg har ofte taget mig selv i at lede dem derhen, hvor jeg syntes, at de kunne opnå det flotteste resultat. Men nu øver jeg mig i at stille de rette spørgsmål i stedet for: ‘Hvad skal der til for, at du synes, at den er flot?’ ‘Hvad ville du gøre, hvis du fik den her?’ Og spørger de mig, ‘hvordan får jeg sat de her ben på?’, så beder jeg dem om at sætte sig ned og selv finde på en løsning,” fortæller hun.

Det er ikke alle elever, der er lige begejstrede for den tilbagemelding, men siden rejsen til Boston har hun eksperimenteret med tilgangen nok gange til, at hun begynder at se en forandring i klassen:

“Fra at eleverne var så fokuserede på at nå et bestemt mål og skyndte sig at blive færdige, er de nu begyndt at tage den mere med ro og fordybe sig mere i opgaven,” fortæller hun og uddyber: “Som lærere har vi det med at tænke alt for meget for dem. Så for mig handler det også meget om at lære dem selv at reflektere over tingene.”

Deltagelsesmuligheder i stedet for at splitte opgaven ad

Forud for rejsen til USA havde Marie Thomsen allerede erfaret, at legende tilgange til læring giver hendes elever flere deltagelsesmuligheder. Også dem, der ellers kan finde på at modarbejde – eller helt ødelægge – en opgave i skolen:

“Normalt tænker de; ’Jeg kan ikke lykkes med det her, så jeg splitter opgaven ad, for så opdager ingen, at jeg er mislykket’. Men når der ligesom ikke er en ret og en vrang på en opgave, så går de helt anderledes og nysgerrigt til det, fordi de ikke længere er bange for at fejle, ” fortæller hun og giver et eksempel fra en 2. klasse, hvor de skulle lave kuglebaner/Rube Goldberg-maskiner ved brug af dominoeffekten.

“For dem fremstod det nok mest af alt som en legende aktivitet, men som lærer kan man se, at de i forløbet lærer en masse om fysikkens love; overvejelser om at vælge noget, der er tungt nok til at vælte noget andet, hvilken retning, de kan få kuglen til at løbe, og hvad der skal til, for at kuglen rammer de andres. Jeg havde jo ikke sagt til dem, at vi skulle i gang med at lære om tyngde- og centrifugalkraften, men som lærer står man bare og tænker ‘tjek, tjek, tjek’”.

Det er dog altafgørende, at det ikke kun er læreren, der oplever, at der er en mening med dét, de laver. Undervisningen skal ikke bare opfattes som “meningsløs leg”, som Lone Hansen udtrykker det. For så kan motivationen også hurtigt forsvinde. I sløjdtimen sørgede hun derfor for at forklare eleverne, hvorfor hun ikke bare gav dem svarene på deres mange spørgsmål:

“Jeg fortæller dem fra start, at dét, vi øver lige nu, faktisk ikke handler om at bygge noget, men at vi træner noget, der hedder forestillings- og refleksionsevne, og at det er dét, der er målet. Vi skal øve os i at tage den med ro, men også at gøre tingene ordentligt”.

"Det har ikke været kedeligt at lære i dag"

Hør hvad én af de andre deltagere fra Play@Heart. Rasmus Kjeldsen fra Skovvangskolen i Aarhus, kunne fortælle om sin egen og Acera Schools undervisning.

BAGOM TUREN

Rejsens formål og format

Skolerne i Play@Heart-projektet og Acera School i Boston indledte et samarbejde ud fra en fælles interesse om at udveksle erfaringer og viden om arbejdet med elevinddragelse og legende, eksperimenterende undervisning i praksis.

Forud for rejsen mødtes de online for at vende fælles interesseområder og forberede besøget til Boston i slutningen af februar 2024.

Udover at afprøve hinandens undervisningsaktiviteter på egen krop og observere undervisningen på skolen, holdte lærere og skolepædagoger fra Danmark også oplæg for de amerikanske lærere, hvor de introducerede dem til undervisningen og tilgangen på deres respektive skoler rundt om i hele landet.

Læs mere om Play@Heart 
Læs mere om Acera School