Et nationalt udviklingsfællesskab

Playful Learning-programmet er et samarbejde mellem de seks professionshøjskoler i Danmark og LEGO Fonden.

Formålet med samarbejdet er at udvikle og fremme en legende tilgang til børns udvikling og læring.

Programmet består af fire projekter, som tilsammen danner et nationalt udviklingsfællesskab med fokus på at skabe pædagogisk udvikling baseret på legens kvaliteter.

Playful Learnings fire projekter

Vi har fire projekter, som beskæftiger sig med pædagog- og læreruddannelserne og praksis.

Udvikler legende tilgange i dagtilbud og skoler i samarbejde med pædagog- og læreruddannelse og efter- og videreuddannelse.

Skaber ny viden om en legende tilgang til pædagogik, didaktik og læring.

Udvikler legende tilgange til læring og teknologiforståelse i folkeskolen.

Udvikler nytænkende videreuddannelsesforløb til pædagogisk personale.

Seneste nyt

Vil du være med til at udforske legens betydning for børn og unge i praksis?

Vi søger 4 vuggestuer og 2 skoler til nyt forskningsprojekt om børn og unges deltagelsesmuligheder gennem leg og…

Bøger

PlayBook er vores årlige udgivelse, der samler op på udviklingsprojektets erfaringer og indsigter.

PlayBook 3

Vi arbejder på vores næste udgivelse, PlayBook 3, som blandt andet fokuserer på udviklingen af en legende didaktik.

PlayBook 3 udkommer i 2022.


PlayBook 2

Læs om hvordan undervisere arbejder med legende tilgange til læring i pædagog- og læreruddannelsen og få indblik i vores udviklingstilgang.

PlayBook 1

Læs om etableringen af PlayLabs på de seks professionshøjskoler og få indblik i vores principper for en legende tilgang til læring.