Velkommen

Til en faglig legeplads til dit arbejde med børn og unge. Her finder du viden, værktøjer og inspiration til legende tilgange til udvikling, læring og trivsel.

En udskolingselev, som leger

Leg og læring går hånd i hånd

Det kan være sjovt at lege, men leg er mere end bare sjovt. Børn og unge lærer gennem leg. Det er her de fordyber sig, udvikler ideer og skaber relationer, ligesom leg styrker deres trivsel og motivation. Men legen har trange kår i dagens samfund – og i en tid med fokus på mistrivsel og skoletræthed, er det nødvendigt at vægte legende tilgange i vores skoler og dagtilbud. Se med i denne video om at fremme legen og børns lyst til at udforske, undersøge og eksperimentere.

En legende tilgang - hvad betyder det?

En legende tilgang indebærer kort og godt, at vi bruger nogle af legens kvaliteter og elementer til at udforske det, der interesser eller udfordrer os. Her er tre principper for legende tilgange, du måske kan genkende i dit arbejde med børn og unge.

To børn, der leger sammen og bruger deres fantasi

Skabe fælles forestillinger

Når vi leger, skaber vi fiktive universer, scenarier og situationer. Vi forestiller os for en stund, at verden ser anderledes ud og øver os i at indtage nye roller og perspektiver

Et barn, der leger

Vove det uforudsigelige

I legen kan der hele tiden opstå nye muligheder, og ingen ved, hvordan den ender. Dermed øver vi os i at håndtere situationer og processer, vi ikke kan kontrollere og forudsige.

To børn, der leger

Insistere på meningsfuldhed

Legen skal give mening for alleellers er det ikke sjovt at være med. Når vi leger, øver vi os i skabe mening sammen med andre og sikre, at alle har en aktiv rolle.