At være kreativ og legende gennem hele livet, er en central del af det at være menneske og indgå i meningsfulde og nyskabende fællesskaber og en nødvendighed i en omskiftelig og global verden.

Velkommen til Playful Learning

Alle landets professionshøjskoler samarbejder med LEGO Fonden om at udvikle legende tilgange til børns udvikling, leg og læring.

På vores hjemmeside kan du blive klogere på Playful Learning programmet og de lokale projekter på de danske professionshøjskoler. Du kan også udforske inspirationsmateriale, som klæder dig på til selv at arbejde med en legende tilgange i praksis.

Læs om vores fælles nationale begivenheder og de lokale professionshøjskolers arbejde her:

Find spændende inspirationsmateriale her: